EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go Buddy
EN | NL

Activisme monitor

De activismemonitor is een hulpmiddel om jaarlijks de studentenactiviteiten in Enschede in kaart te brengen. De resultaten van deze monitor vind je op deze pagina.

RESULTATEN 2020

In deze tweede editie van de Activismemonitor hebben 80 studentenorganisaties bijgedragen, wat een relatief hoge respons is.  Met deze gegevens kunnen wij als Student Union vorm geven aan een goed beeld van het huidige studentenactivisme in Enschede. Waar natuurlijk rekening mee moet worden gehouden is de huidige Covid-19 situatie, die van invloed kan zijn.

Uit deze gegevens kunnen interessante conclusies worden getrokken. De meest populaire vorm van activisme in Enschede bestaat uit een paar uur per week over een langere periode, zo houden ook de meeste sectoren hun organisatie draaiende. Het percentage actieve studenten bij studieverenigingen is gestegen, hier zijn veel eerstejaars actief. Er zijn meer studenten aangesloten bij een sportvereniging, terwijl het activisme hier met 5% is gedaald. De wereldsector heeft een groot aantal internationale leden, die bijna allemaal van buiten Europa komen. De mate van activisme in de wereldsector was moeilijk te bepalen, omdat hier niet genoeg respondenten waren. De cultuursector kent een relatief hoog percentage actieve internationals in vergelijking met andere sectoren. Toch zijn in de meeste sectoren actieve internationale studenten minder vertegenwoordigd dan het percentage dat in die sector is ingeschreven.

Maar hoe zijn deze conclusies relevant voor jou als vereniging? Bekijk de algemene resultaten en vergelijk deze met je eigen vereniging. Door dit te doen, kan het zijn dat je bepaalde resultaten tegenkomt die voor jou opvallen, waarin jullie als organisatie afwijken van de algemene resultaten. Kijk of je advies kunt krijgen van andere organisaties of misschien ook advies kunt geven aan andere organisaties. Door dit te doen, hopen we dat we allemaal de actieve studentengemeenschap nog beter kunnen maken! Houd er rekening mee dat alle organisaties individuele doelen en kenmerken hebben, dus verschillen betekenen niet direct dat er iets moet worden veranderd.