EN | NL
student-union kamersite unioncard unionshop createtomorrow tedex Union Deals
EN | NL

unioncard FAQ

1.  Ik ben een nieuwe bestuurder, wat moet ik doen? 

Om DMS te kunnen gebruiken is het nodig dat de rechten van je voorganger worden overgedragen naar jouw studentaccount. Stuur hiervoor een mail naar dms@union.utwente.nl. Vermeld hierin het volgende: 

Mocht de nieuwe bestuurder een Saxionstudent zijn, vermeld dan:

2.  Hoe krijg ik toegang tot DMS? 

DMS is tweeledig voor bestuurders; het bestaat uit de DMS website en de DMS cliënt via de remote desktop. Wanneer je gemachtigd bent (zie Q1), kan je via de reguliere manier op de website inloggen. De remote desktop dien je eerst in te stellen. Dat kan aan de hand van de handleiding: ‘B1_Acces remote desktop DMS client’. 

3.  Hoe log ik in op de DMS cliënt, via de remote desktop? 

Dat staat in de handleiding ‘B2_Log in to DMS client’ stap voor stap uitgelegd. 

4.  Hoe weet ik hoeveel leden mijn vereniging heeft? 

Dit kan je zien wanneer je als bestuurder inlogt op dms.utwente.nl. Zie punt 4C in deze handleiding: ‘B5_Manage members’. 

5.  Hoe kan ik mijn leden beheren? 

Via dms.utwente.nl kan je lidmaatschapsverzoeken accepteren en afwijzen, en leden lid-af maken. Hoe dit moet staat in de handleiding ‘B5_Manage members’ uitgelegd. 

6.  Hoe wordt iemand lid van mijn vereniging? 

Na aanschaf van een UnionCard (jaar of half jaar) vraagt men via dms.utwente.nl lidmaatschap aan. Na acceptatie van het verenigingsbestuur kan de aanvrager aan de Verenigingsheffing voldoen en is hij of zij lid. 

7.  Kan ik leden-informatie uit de DMS cliënt exporteren? 

Dat kan zeker! Door de informatie die uit de rapporten komt is eenvoudig te exporteren naar Excel. Zie daarvoor punt 3 van deze handleiding: ‘B4_Check UnionCard and Verenigingsheffing posession’. 

8.  Wat is de controle en ledentelling? 

De controle en ledentelling valt onder het boetereglement en heeft als doel er voor te zorgen dat alle personen die gebruik maken van de betreffende voorzieningen/faciliteiten in het bezit zijn van de UnionCard en indien vereist, ook voldoen aan de Verenigingsheffing. Het doel van de controle en ledentelling is het verkrijgen van de juiste ledenaantallen, aan de hand waarvan verenigingen subsidie toegewezen krijgen. De inkomsten uit de verkoop van de UnionCard en Verenigingsheffing worden gebruikt voor de subsidie. 

9.  Wanneer zijn de controle en ledentellingen? 

Dit zijn de data voor collegejaar 2019-2020 (onder voorbehoud): 

10.  Er komt een controle en ledentelling aan. Wat moet ik doen? 

Bij de controle wordt bekeken of alle leden een UnionCard hebben én de Verenigingsheffing is betaald. Het is daarom van belang dat alle leden dit hebben gedaan. Door rapporten uit te voeren kan worden nagegaan wie nog niet aan de betalingen voldoen. Hoe je dit doet, vind je in de handleiding: ‘B4_Check UnionCard and Verenigingsheffing possession’. 

11.    Er is een controle en ledentelling geweest. Kan ik bezwaar maken? 

 Ja, je hebt 10 werkdagen de tijd om bezwaar te maken. Geef in het bezwaar per persoon een onderbouwing. Indien je bezwaar hebt gemaakt, krijg je een nieuw overzicht met de al dan niet gegronde bezwaren doorgevoerd. Bezwaren die buiten de bezwaarperiode zijn ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen. 

12.    Wie betaalt de factuur die volgt uit de controle en ledentelling? 

In eerste instantie de vereniging. De Student Union kan niet factureren aan individuen. Het is aan de vereniging om de kosten op haar leden te verhalen. 

Bijbehorende handleidingen:

B1_Acces remote desktop DMS client
Download
B2_Log in to DMS client
Download
B3_Make someone a member of your organization
Download
B4_Check UnionCard and Verenigingsheffing posession
Download
B5_Manage members
Download
S1_Purchase UnionCard
Download
S2_Apply with sports or culture organization
Download