EN | NL
student-union kamersite unioncard unionshop createtomorrow tedex Union Deals
EN | NL

Uitgebreide Brandverzekering 

Een brandverzekering beschermt het vermogen tegen financi√ęle nadelen door brand en andere calamiteiten die onder de dekking van de brandverzekering vallen. Dit zijn naast brandschade onder andere storm-, inbraak en waterschade.

De Universiteit Twente (UT) heeft een brandverzekering afgesloten voor al hun eigendommen. De eigendommen van de studieverenigingen zijn meeverzekerd op de polis van de UT voor zover het locaties/ adressen betreffen die bekend zijn op het eigendommenoverzicht.

Dit contract kent op dit moment een eigen risico van EUR 100.000,= per gebeurtenis. Aandachtspunt voor de vereniging is wanneer zich een schade voordoet waarbij het schadebedrag onder het in de polis genoemde eigen risico blijft.