EN | NL
student-union kamersite unioncard unionshop createtomorrow tedex Union Deals
EN | NL

evenementenverzekering

Met de evenementenverzekering worden verschillende risico's gedekt die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement. Deze risico’s zijn onderverdeeld in een viertal rubrieken, waarvan de eerste (kosten) altijd moet worden verzekerd. De overige rubrieken zijn naar keuze bij te sluiten. De rubrieken zijn:

Kosten (verplicht):

Deze rubriek voorziet in vergoeding van de vergeefs gemaakte kosten indien het evenement door een onvoorziene omstandigheid wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Het belangrijkste criterium waaraan een dergelijke omstandigheid moet voldoen is dat deze ‘van de wil van verzekerde onafhankelijk’ is.

Aansprakelijkheid:

Meeverzekerd op de polis van de Universiteit Twente

Materiaal:

Zaken als de bij het evenement te gebruiken geluidsinstallatie, tribunes, meubilair, mobiele toiletten, etc. kunnen onder de rubriek Materiaal worden verzekerd voor schade/verlies op de evenement locatie. Indien gewenst kan de rubriek ook voorzien in dekking tijdens transport naar en van die locatie. Van belang is de afgesloten contracten te controleren wie verantwoordelijk is voor schade aan het materiaal. Vaak heeft de verhuurder de zaken verzekerd.

Ongevallen:

De te verzekeren categorieën zijn:

-        de organisatie van het evenement (alle personen die bij de rubriek Aansprakelijkheid als verzekerden zijn omschreven);

-        de deelnemers (denk aan artiesten, sprekers, entertainers);

-        het publiek (alleen mogelijk bij bepaalde, kleinschalige evenementen)

-        bepaalde, met name in de polis vermelde personen of groepen (denk aan vrijwilligers)