EN | NL
EN | NL
Home » Impressie » Cases

Case Voorbeeld Create Tomorrow 2017

OPDRACHTGEVER: THALES

vraagstuk

'Hoe zorgen we ervoor dat we zowel koperdiefstal als zelfdoding op het spoor terugdringen?'

De uitdaging

Nou lijken koperdiefstal en zelfdoding op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar beiden starten ze met personen die zich langs het spoor bevinden die daar niet thuis horen en beiden gevallen monden uit in veel leed. Waarbij het menselijk leed bij zelfdoding natuurlijk voorop staat, maar in beide is er ook veel economisch leed en overlast voor de reiziger.
Een traject kan enkele uren tot dagen gesloten zijn voor opruimwerkzaamheden, onderzoek en eventueel reparatie.
In 2007 werd de schade door vertragingen nog geschat op bijna 200 miljoen euro per jaar.

Het is bekend dat veel ongelukken bij spoorwegovergangen plaatsvinden.  In Nederland hebben we zo’n 2600 actief beveiligde spoorwegovergangen en zo’n 350 niet actief beveiligde spoorwegovergangen.

DE Opdracht

Er ligt zo’n 6500 kilometer spoor in Nederland. Dat maakt het lastig om overal te surveilleren op personen. Voor deze case vragen we je om na te denken over een of meerdere oplossingen. Zowel om deze personen te detecteren als na te denken over de vervolgactie. Houd er rekening mee dat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat treinen totaal of gedeeltelijk moeten remmen, want ook dit kost veel geld.
Technologie inzetten mag, maar is zeker niet noodzakelijk. Bedenk een oplossing niet alleen voor korte termijn, maar ook voor bijvoorbeeld meerdere jaren. Probeer zoveel mogelijk out of the box te denken.

Veel succes!

Beoordelingscriteria

Alle oplossingen van alle cases zullen beoordeeld worden op innovativiteit, creativiteit, haalbaarheid, onderbouwing en uitwerking, volledigheid, duurzaamheid, effectiviteit en maatschappelijke aanvaardbaarheid. Voor jullie case zijn creativiteit, innovativiteit en haalbaarheid de meest belangrijke criteria.

verschillende OPLOSSINGen

Winnende oplossing:     The Cable Runner

Elke trein heeft een eigen bewaker, de Cable Runner, die vooruit rijdt om te scouten of er gevaar dreigt.  Het is een klein appartaat die zich voortbeweegt over de bovenleiding van de trein die zo een 1500m voor de trein uit rijdt en de omgeving scant voor potentiele slachtoffers. Op deze manier kan er tijdig worden gehandeld naar de situatie.  


Wireless Sensor Network

Via een wireless sensor network worden personen langs het spoor gedetecteerd. In de risicogebieden zullen nodes met pasisieve infrarood bewegings-sensoren geplaatst. De sensoren zullen alleen data versturen wanneer er beweging is gedetecteerd wat resulteerd in een energie-efficiënt systeem. 
Trillingssensoren detectie en drone surveillance

Via trillingssensoren in de grond wordt de persoon gedetecteerd, via geluidsignalen wordt deze detectie ook naar de persoon in kwestie gecommuniceerd. Vervolgens zullen mensen in de omgeving een melding krijgen op hun telefoon dat er iemand op het spoor is gedetecteerd en drones met camera voorzieningen zullen de persoon vastleggen en afschikken. The Railcam

De Railcam is een appartaat dat zich over een nieuwe leiding verplaatst. De camera maakt gebruik van een infraroodsensor om op ieder moment van de dag instaat te zijn personen te detecteren. Het apperaat draagt ook een lamp, microfoon en een luidspreker met zich mee om eventuele pogingen tot zelfmoord op het spoor te verminderen.