Home » Ik ben geen student

De Twentse student is actief! 

De ‘ontwikkelde’, ‘ondernemende’ en ‘ervaren’ student, het zijn de eerste woorden die in het land, en daar buiten, bij het noemen van de Universiteit Twente (UT) worden genoemd. Het is dus niet verwonderlijk dat de UT veel kansen biedt voor studenten. Deze website geeft een overzicht van de mogelijkheden die studenten hebben om zowel curriculair als extra-curriculair competenties te ontwikkelen en leerervaringen op te doen naast de studie. 

Helpt u mee om studieresultaat te combineren met activisme? 

Activisme

De vorm van activisme die de UT aanbiedt is uniek in Nederland. Activisme zorgt voor een actieve campus en heeft daarom een belangrijke rol op de campus. Onder studentenactivisme wordt het organiseren en neerzetten van activiteiten voor en door studenten verstaan. De UT en het bedrijfsleven hechten veel waarde aan activisme en ondersteunen dit dan ook. Bij activisme kun je denken aan het inzetten van studenten voor het verbeteren van colleges, het organiseren van een excursie, het organiseren van een symposium of het starten van een eigen onderneming. 

Waarom actief worden?

Er zijn verschillende redenen waarom studenten aan de UT actief worden naast hun studie: 

Kortom activisme zorgt ervoor dat studenten te maken krijgen met zaken die zowel tijdens de studie, als later in het bedrijfsleven goed van pas komen. 

Activisme en TOM

Het Twents Onderwijsmodel is van start gegaan met ingang van het college jaar 2013-2014. In dit onderwijsmodel staat per kwartiel steeds één thema centraal. In een tijdvak van 10 weken staan alle colleges, practica en projecten in het teken van dat vraagstuk. Dit houdt dus in dat een kwartiel niet meer bestaat uit drie afzonderlijke vakken. Studenten moeten in een kwartiel alles halen om het kwartiel voldoende af te kunnen sluiten en 15 ECTS te verdienen. Dit model kan studenten in eerste instantie afschrikken om actief te gaan worden. Echter zijn er heel veel verschillende mogelijkheden binnen de UT om actief te zijn. Studenten kunnen bijvoorbeeld actief zijn zonder studievertraging op te lopen, ook wel ‘klein activisme’ genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan het actief zijn binnen commissies of parttime bestuur. Ook bestaat er voor studenten de mogelijkheid om te kiezen voor ‘groot activisme’. Hiermee wordt bedoeld dat studenten er voor kiezen om actief te zijn in een fulltime commissie of bestuur. Het is dan noodzakelijk voor de student om de studie voor een bepaalde periode stop te zetten. Wanneer een student dus kiest voor een fulltime bestuursjaar kan hij/zij dat jaar dus geen vakken volgen.