Home » Ik ben geen student » Soorten Activisme

Verschillende soorten activisme

Zoals op de vorige pagina's al even genoemd is, wordt onder ‘klein activisme’ actief zijn naast je studie verstaan, zonder dat je deze stop hoeft te zetten en houdt "groot activisme" op de UT in dat een student een fulltime periode bezig is met actief zijn naast zijn/haar studie. Op de UT zijn er verschillende plekken waar studenten op deze manier actief kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een commissie of parttime bestuur bij verschillende verenigingen. 

Parttime bestuur

Er zijn verschillende verenigingen die parttime bestuursfuncties hebben. Studenten kunnen binnen deze besturen actief zijn zonder studievertraging op te lopen.

Parttime commissies

Vrijwel iedere vereniging kent diverse commissies. Zo kan je denken aan de eerstejaarscommissie of studiereiscommissie binnen een studievereniging, de activiteitencommissie binnen een gezelligheidsvereniging of de materiaalcommissie van een sportvereniging. Op de websites van de verschillende verenigingen kun je meer informatie vinden over deze diverse commissies.

In totaal zijn er drie parttime commissies binnen de Student Union waar je actief kunt zijn: 

Fulltime bestuur

Studenten kunnen actief worden bij een fulltime bestuur binnen verschillende verenigingen.

Fulltime commissies

Er zijn twee fulltime commissies binnen de Student Union waar je actief kunt zijn: