Home » Over ons » Activisme Monitor

Activisme Monitor

Vanuit More Than A Degree organiseren we in samenwerking met de Universiteit Twente een jaarlijkse activisme monitor. Het doel van deze monitor is om het activisme op de universiteit meetbaar te maken. De monitor is in 2008 van start gegaan met een nulmeting en wordt sindsdien ieder jaar gehouden.

De volledige activismemonitor is te bekijken via een dashboard. Alle verenigingen hebben hier de inlogcode van ontvangen. Inlogcode kwijt of gewoon interesse in de monitor? Neem dan contact op met je eigen koepel.

Activismemonitor 2014

De Activismemonitor 2014 is in totaal door 905 studenten en 53 verenigingen ingevuld.

Een aantal opvallende punten is:

Activismemonitor 2013

De Activismemonitor 2013 is in totaal door 1405 studenten en 51 verenigingen ingevuld.

Een aantal opvallende punten is:

Activismemonitor 2012

De Activismemonitor 2012 is in totaal door 1732 studenten en 68 verenigingen ingevuld.

Een aantal opvallende punten is:

Activismemonitor 2011

De activismemonitor 2011 is ingevuld door 1690 studenten en 71 verenigingen, een goed resultaat, waardoor de resultaten een goede weerspiegeling zijn van het activismelandschap op de UT.

Een aantal opvallende punten:

Activismemonitor 2010

De activismemonitor 2010 is door ruim 1600 respondenten en 56 verengigingen volledig ingevuld.

Een aantal opvallende punten:

Activismemonitor 2009

In 2009 is de Activismemonitor voor de tweede keer gehouden.

Plezier en interesse zijn voor de meeste studenten de belangrijkste redenen om actief te zijn.

Andere belangrijke redenen om actief te worden zijn de persoonlijke ontwikkeling, het betrokken zijn bij de organisatie, het opbouwen van sociale contacten en omdat het goed staat op je cv. De ruime meerderheid van de actieve studenten ziet verschillende voordelen van activisme, zoals grotere kansen op de arbeidsmarkt en het opdoen van ervaringen en vaardigheden.

Studenten willen het liefst persoonlijk benaderd worden voor een commissie of bestuur, wat aangeeft dat waardering van kwaliteiten bij activisme hoog in het vaandel staat.

Activismemonitor 2008

Aan het begin van 2008 hebben bijna 1400 studenten de activismemonitor van de Student Union ingevuld.

Bijna alle actieve studenten zijn lid van een studievereniging, iets meer dan de helft is lid van een sportvereniging. Bij deze twee koepels zijn ook de meeste studenten actief. Bijna een kwart van de actieve studenten is actief bij een tweede studentenorganisatie, 5% van alle actieve studenten is zelfs nog bij een derde organisatie actief.