Home » Ik ben student

Waarom zou je actief worden?

Activisme: een bekende term hier op de Universiteit Twente. Nu je al een tijdje rondloopt als student op de Campus heb je het begrip vast al menig keren horen vallen bij je studiegenoten. Maar wat is activisme eigenlijk? Waarom willen studenten actief worden? En wat leer je er nu eigenlijk van? Het doel van deze website is om je verder te helpen met deze vragen. We nemen je in een vogelvlucht mee langs alle aspecten die komen kijken bij het actieve leven op de Universiteit Twente.

Wat is activisme?

Kijk eens om je heen, op de Campus en in de stad. Het bruist in Enschede van de activiteiten! Wil jij tijdens je studententijd meer zien dan je studieboeken en lijkt het jou ook leuk om deel te nemen aan verschillende activiteiten of om misschien zelf een activiteit neer te zetten? Dan is activisme echt iets voor jou! Studentenactivisme is het inzetten voor de gemeenschap op de Universiteit Twente en je bezighouden met het organiseren van, en deelnemen aan, activiteiten voor jou en je medestudenten. Zowel de Universiteit Twente als de Student Union hechten veel waarde aan activisme en daarom steunt de Student Union dit ook middels het More Than a Degree programma!

“Je gaat studeren en na vier of vijf jaar een diploma halen en dan ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Dat is wat de overheid en veel ouders denken; maar er is veel meer! Men gaat naar de universiteit om zich te ontwikkelen op allerlei gebieden zoals cultuur, sport, organiseren, leiding geven enz. Je inzetten in het bestuur van studentenvereniging is hierbij een uitstekende manier! "

Prof. em. Mr. J. TROCH , Hoogleraar Corporate Governance en Voormalig Voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Grolsch

Belang van activisme

Naast dat studentenactivisme leuk is, wordt er van studenten verwacht dat zij naast studeren verschillende ervaringen en vaardigheden opdoen, zodat ze kritisch en met beide benen in de maatschappij staan. Studie is uiteraard erg belangrijk hierin, maar minstens zo belangrijk zijn je sociale en organisatorische vaardigheden.

Dit is iets wat je leert wanneer je actief bent. ‘Actief zijn is een investering in jezelf.’ Door actief te worden gaan studenten een enorm leerzame en leuke tijd tegemoet. Je ontmoet veel verschillende mensen en tegelijkertijd doen studenten veel ervaringen op waar zij later profijt van hebben. Daarnaast ontwikkelen studenten verschillende competenties die je niet leert uit studieboeken, voorbeelden hiervan zijn competenties als: leiderschap, zelfmanagement, tonen van initiatief en het nemen van beslissingen. Ook heb je op de arbeidsmarkt een streepje voor op de rest, actief zijn scoort bij toekomstige werkgevers. Wat studenten hebben gedaan naast hun studie en hoe ze sociaal en organisatorisch zijn ontwikkeld, speelt een zeer belangrijke rol of je in aanmerking komt voor die ene baan!

“Verder kijken dan je directe omgeving. Vernieuwende activiteiten ontplooien en je kennis verruimen. Je komt het in onze regio dagelijks tegen. Door grenzen te overschrijden zijn we in staat bruggen te bouwen en innovatieve wegen te bewandelen. Juist door studenten ook die ruimte te bieden ontstaat een sterke synergie, die uitstraalt over de regio, ons land en zelfs de wereld. Voor nu, maar zeker ook in de toekomst."

Peter den Oudsten, oud-Voorzitter Regio Twente en oud-Burgemeester van Enschede

Wat krijg je er voor terug

De Universiteit Twente en de Student Union waarderen activisme enorm. Zij zijn van mening dat nevenactiviteiten een aanvulling vormen op het onderwijsprogramma en academische en persoonlijke ontwikkelingen van de student vervolmaken. De UT faciliteert dit in de vorm van een financiële beloning middels de regeling FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). Dit is een bedrag wat je terug krijgt van de universiteit, wanneer je een bepaald aantal maanden niet hebt kunnen studeren, maar bezig bent geweest met bijvoorbeeld het organiseren van een studiereis.

De leerervaringen die studenten uit hun activisme halen, wordt ook gewaardeerd door middel van een fysieke erkenning, die wordt uitgegeven door de Student Union en de Universiteit Twente. Deze erkenning bestaat uit een certificaat uitgegeven door het College van Bestuur. Dit certificaat is een erkenning voor je activisme, welke ondertekend wordt door de Rector Magnificus van de UT en de Portefeuillehouder Academische Vorming van de Student Union. Hierop staat de naam van de student, de vereniging waar de student in het bestuur en/of een grote commissie actief is geweest en een korte beschrijving van de activisme-erkenning.