Home » Ik ben student » Studie en activisme combineren

Studie en activisme combineren

Is activisme wel te combineren met studeren? Dit is een belangrijke vraag voor veel studenten (en ouders). Studeren is immers de hoofdreden waarom de studenten naar de Universiteit Twente zijn gekomen. Zoals eerder al bleek wordt er door het bedrijfsleven ook veel waarde gehecht aan de ontwikkeling en ervaringen die naast het studeren opgedaan worden. De Student Union is het overkoepelende studentenorgaan dat verantwoordelijk is voor alle activiteiten naast studeren op de universiteit. Daarnaast behartigt zij de belangen van alle studenten op de Universiteit Twente. De Student Union is het aanspreekpunt voor activisme en stimuleert de studenten zoveel mogelijk actief te worden. 

De Student Union maakt onderscheid tussen twee soorten activisme, ‘groot activisme’ en ‘klein activisme’. ‘Groot activisme’ houdt hier in dat een student een fulltime periode actief is naast zijn/haar studie, voor dit type activisme wordt meestal de studie een bewust voor een bepaalde periode stop gezet. Het fulltime bezig zijn met activisme kan door een volledig jaar een bestuursfunctie te vervullen of door actief te zijn binnen een grote commissie zoals de Kick-In commissie (introductieweek). Bij deze vorm van activisme krijgen studenten veel verantwoordelijkheden en kunnen een grote bijdrage leveren aan het verenigingsleven op de UT. Wanneer studenten kiezen voor parttime activisme, ook wel ‘klein activisme’, hoeven studenten hiervoor hun studie niet stop te zetten. Zij kunnen bijvoorbeeld een functie in een commissie of parttime bestuur vervullen en daarnaast vakken volgen, zodat zij geen studievertraging op hoeven te lopen.