Home » Ik ben student » Fobos & Tegemoetkomingen

FOBOS  

FOBOS staat voor financiële ondersteuning bijzondere omstandigheden studenten. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat wanneer je studievertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden, je hiervoor een beurs kan ontvangen. Binnen FOBOS kennen wij vier soorten beurzen, namelijk de top-level sport beurzen, de top-level cultuur beurzen, de overmacht tegemoetkoming en de activisme beurzen. Vanuit de Student Union zijn wij verantwoordelijk voor de beurzen in de categorie activisme. Informatie over deze vier soorten is te vinden op de UT website.

De UT faciliteert bestuurswerk en commissiewerk in de vorm van activisme beurzen. Deze beurzen worden door de Student Union in nauw contact met de koepels uitgereikt. Deze beurzen zijn bedoeld als financiële beloning onafhankelijk van de eventuele opgelopen vertraging. De activisme beurzen worden ingedeelt in vier categorieën. Categorie 1 bevat extra curriculaire activiteiten welke uitgevoerd kunnen worden buiten de 42 uur per week aan studie om. Categorie 2 bevat extra curriculaire activiteiten welke niet om de studie heen gepland kunnen worden. Categorie 3 bevat extra curriculaire activiteiten die, in de ogen van het CvB, erg belangrijk zijn voor de UT. De vierde categorie , ook wel categorie Extra & Incidenteel genoemd, bevat initiatieven die niet structureel elk jaar plaatsvinden.

De eerste twee categorieën worden door de SU ingedeeld naar het aantal studenten en uren aan werk dat er verzet is. De derde categorie wordt volledig door het CvB bepaald en de categorie Extra & Incidentieel wordt door de koepels voorgelegd en goedgekeurd door de SU.

De eerste drie categorieën worden in September van ieder jaar vastgesteld. Tijdens het vaststellen worden ook de extra & incidentiele beurzen verdeeld onder de koepels. Dit betekent dat de koepels alvast weten hoeveel beurzen ze hebben die verdeeld moeten worden onder de verenigingen. In December van hetzelfde jaar moeten de koepels een voorlopige verdeling aanleveren, welke ze naar de SU moeten sturen. In januari van het volgende jaar zal de SU een voorlopige verdeling maken met behulp van de ingeleverde verdelingen van de koepels. In de decembermaand daarna zal elke koepel een overzicht insturen van alle georganiseerde activiteiten welke volgens de voorlopige verdeling in aanmerking komen voor het ontvangen van de beurzen. Op 1 april van het jaar daarna is de deadline voor het aanvragen van de beurzen, waarna aan de aanvragers uit worden gekeerd mits deze voldoen aan de, in het FOBOS regelement gedefinieerde en hier onder genoemde, criteria . Zie de afbeelding voor een voorbeeld van het proces over het jaar 2018.

Dus wat als je als commissie, bestuur of initiatief een FOBOS beurs kan ontvangen?

Een overzicht van het FOBOS over 2016 en 2017, inclusief de verenigingen die aanmerking maken op de beurzen, is te vinden in het volgende document:

FOBOS
Download