EN | NL
EN | NL
Home » nieuws-en-blogs » Afscheidsblog Niek
7 september 2017
Afscheidsblog Niek

Eén jaar
365 dagen
1147 vergaderingen
2760 uren aan het werk
7715 e-mails 

Terwijl ik deze blog schrijf realiseer ik me dat mijn bestuursjaar bij de Student Union officieel tot een einde is gekomen. Een goed moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Van strategische overleggen met het College van Bestuur tot constitutieborrels en van barbecueën met de rector tot een werkbezoek aan SU’s in Engeland: ik heb het allemaal meegemaakt! En wat was het geweldig!

Ik heb mij een jaar lang mogen inzetten voor alle studenten van de UT. Als ik terugkijk naar mijn introductieblog en de doelen die ik daarin had gesteld is dat zeker gelukt. Ik kan namelijk met trots zeggen dat ik al mijn projecten op tijd heb kunnen afronden.

Het grootste deel van het werk dat de Student Union voor de studenten doet is vaak onzichtbaar, zo ook mijn portefeuille Financiën. Gelukkig heb ik dit goed weten te compenseren op gebied van Accommodatie en Bedrijfsmanagement. Zo is er dit jaar flink geïnvesteerd in veiligheid in de Pakkerij, communicatie-uitingen van het Watersportcomplex en de zichtbaarheid van de Student Union op de campus. Maar het allermooiste project? De verbouwing van het Atrium in de Bastille. In 7 maanden van eerste idee tot realisatie is een enorme uitdaging, maar het is gelukt! Nog nét binnen mijn bestuursjaar is het Atrium geopend. De nieuwe Servicedesk, frisse uitstraling, werkplekken, vernieuwde Unionshop en de Subway vallen allemaal samen in het nieuwe Atrium van de Bastille. Met veel trots kijk ik terug op dit project en vele andere projecten die ik binnen mijn jaar heb afgerond.

Naast alle inhoudelijke zaken heb ik enorm veel leuke mensen leren kennen, binnen de Student Union, bijvoorbeeld onze >100 studentmedewerkers en commissieleden, maar ook zeker binnen de UT en binnen de verenigingen die de UT rijk is. Al deze mensen werken elke dag weer samen om alle studenten een gave studententijd te geven. En dat maakt het studentenleven in Enschede zo gaaf!

Tijd voor een nieuwe uitdaging! Vanaf september ben ik weer in de collegebanken te vinden, met veel ervaringen en kennis rijker. Geheel in de stijl van “More Than a Degree” zal ik vanaf september mijzelf een jaar lang inzetten als studentassessor van mijn faculteit, Engineering Technology (ET). Als studentassessor zal ik deel uitmaken van het faculteitsbestuur om zodoende de belangen van de studenten van mijn faculteit te behartigen.

Ik draag mijn portefeuilles met veel vertrouwen over aan Albert-Jan de Croes. Hij zal zijn wederom een eigen invulling geven aan deze prachtige portefeuilles en ik weet zeker dat daar mooie dingen uit voortkomen.