EN | NL
EN | NL
Home » nieuws-en-blogs » Halfjaarlijks blog Jasper
20 maart 2017
Halfjaarlijks blog Jasper

Na iets meer dan een half jaar bestuur gedaan te hebben is het weer tijd om de balans op te maken; waar heb ik mij de afgelopen maanden mee bezig gehouden, wat zijn de mooie momenten en waar zet ik mij nu voor in?

Een van de gaafste dingen van Student Union bestuur zijn is dat je werkelijk met alle lagen van de UT mag werken: van de maandelijkse overleggen met het College van Bestuur, tot de wekelijkse overleggen met (internationale) studenten. Deze intensieve samenwerking op de UT is uniek, en maakt onze uni ook zo mooi. Het goede is dat er altijd veel mensen meedenken en dat ideeën goed uitgewerkt worden. Echter kan dit er wel toe leiden dat processen op de UT soms wat langzaam gaan.

Een van de projecten waar ik mij nu volledig in vastgebeten heb is huisvesting voor internationale studenten. De afgelopen maanden is er een beleid geschreven (i.e. de koers die de UT de komende jaren gaat varen) rondom dit onderwerp. Vanaf het begin is de Student Union nauw betrokken geweest hierbij. Onze taak: zorgen dat de studenten zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden!

Naar onze mening is dat tijdens het schrijven goed gelukt: de scope van de nota is uitgebreid zodat er nu gefocust wordt op alle internationale studenten, en er wordt ook naar prijs/kwaliteit gekeken.

Nu de nota klaar is, komt er een projectmanager die er voor gaat zorgen dat er genoeg aanbod is voor de internationale studenten, en dat zij de juiste informatie krijgen. In praktijk betekent dit dat er naar het huidige aanbod gekeken wordt. Daarnaast gaan wij samen met de UT en de Veste kijken naar de mogelijkheden om omgekeerde coöptatie in te voeren. Dit betekent dat wij er naar streven dat er geen (Nederlandse) studenten hun huis uit moeten, dat er niet aan coöptatie gezeten hoeft te worden en dat internationale studenten makkelijk een huis kunnen vinden.

In onze oren klinkt dit als een goede oplossing, en wij gaan er voor zorgen dat de SU tijdens het gehele proces de belangen van de student als prioriteit één houdt.

Naast huisvesting ben ik natuurlijk ook nog met andere projecten bezig, waaronder het begeleiden van Connecting Hands (een SU commissie die activiteiten organiseert met vluchtelingen), Global Lounge (de ‘internationale woonkamer’ van de UT), Buddy (het project waar nieuwe internationale studenten gekoppeld worden aan UT studenten om hen wegwijs te maken) en de nieuwste SU commissie: UT-MUN, die een model Verenigde Naties zal organiseren op de UT!

Kortom, het is een drukke en leerzame tijd en ik geniet er met volle teugen van!