EN | NL
EN | NL
Home » nieuws-en-blogs » Verkiezingen URaad - 29 mei
18 mei 2017
Verkiezingen URaad - 29 mei

De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. Elk jaar treden er negen studenten de UR in van de partijen DAS, PvdUT en UReka. Om te bepalen wie er plaats mag nemen in deze raad, worden er verkiezingen gehouden. Deze verkiezingen zijn op veel vlakken te vergelijken met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Iedere student die ingeschreven staat kan (online) stemmen. In 2017 zijn de verkiezingen van maandag 29 mei vanaf 9:00 uur tot vrijdag 2 juni 12:00 uur. Dit is jouw kans om jouw stem te laten horen in het UT beleid. De belangrijkste reden dat wij als UR een zo hoog mogelijke opkomst willen hebben, is legitimiteit. De studenten in de UR representeren de stem van de studenten op de UT. Dit kunnen wij pas écht doen wanneer genoeg studenten vinden dat wij de geschikte personen zijn om jullie te representeren. Meer informatie over de UR vind je op, https://www.utwente.nl/nl/uraad/