EN | NL
EN | NL
Home » Over ons » Bestuur » financien-accomodatie-albert-jan-de-croes.rtd

Portefeuillehouder Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement

Financiën

De portefeuillehouder Financiën draagt zorg voor het financiële beleid van de Student Union. De verantwoordelijkheid is het financieel gezond houden van de organisatie. Daartoe heb je grote invloed op strategische beslissingen die gemaakt moeten worden. Natuurlijk spelen kwartaalcijfers en begrotingen een rol, maar zeker even belangrijk is de inspraak bij de universitaire diensten als Strategie & Beleid en Financiële en Economische Zaken of de onderhandelingen met het College van Bestuur. Bij het opzetten van nieuwe projecten onderzoekt Albert-Jan de financiële haalbaarheid. Hij is echter geen penningmeester. Voor die taken hebben we de beschikking over een boekhouder die de administratieve kant van de financiën op haar neemt. Daarnaast houdt Albert-Jan zich bezig met de financiën van de sectoren Sport & Cultuur en oefent hij hier inspraak op uit.

Accommodatie

De Student Union heeft de taak een aantal studentengebouwen te beheren (de Pakkerij, de Bastille en het Watersportcomplex). De portefeuillehouder Accommodatie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Ook zorgt Albert-Jan ervoor dat de Bastille zich verder ontwikkelt als hét studentengebouw op de campus. Daarnaast verdienen het Watersportcomplex en de Pakkerij ook de nodige aandacht. Daarom is Albert-Jan contactpersoon voor de bewoners van deze gebouwen, waardoor de gebruikers de kans krijgen om mee te denken met de invulling die wordt gegeven aan hun eigen gebouw. Daarnaast komen nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld sportaccommodaties ook bij Albert-Jan terecht. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkelingen van de verbouwingen in en rond de Bastille.

Bedrijfsmanagement

Binnen de portefeuille Bedrijfsmanagement houdt Albert-Jan zich met name bezig met de UnionShop, het Atrium en eventuele nieuwe bedrijfsonderdelen die de Student Union aanbiedt. Door Bedrijfsmanagement wordt het voorzieningenniveau op de Universiteit Twente verhoogd. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor alle mensen die gebruik maken van de universiteit.


Over Albert-Jan de Croes

Studie: International Business Administration
Actief geweest bij: Audentis, Stress, Dutch Student Investment Fund
Komt uit: Goor
E-mail: a.a.decroes[at]utwente.nl

Hi, ik ben Albert-Jan de Croes en ik ga komend jaar de portefeuilles Financiën, Accommodatie & Bedrijfsmanagement invulling geven. Vanuit het schone Goor heb ik in 2014 de keuze gemaakt om in Enschede te gaan studeren. Het ondernemende karakter en de geweldige sfeer hebben mij geïnspireerd om juist hier International Business Administration te gaan studeren. 

Tussen toen en nu heb ik het maximale uit mijn studententijd proberen te halen. Direct na de Kick-In ben ik lid geworden van studentenvereniging Audentis en studievereniging Stress, waar ik de nodige feestjes heb meegepakt. Ook ben ik gaan wonen op het mooiste studentenhuis van Enschede: Huize Hoerûhzicht. Naast al het feesten ben ik natuurlijk ook voor ‘More than a Degree’ gegaan, namelijk door in februari 2016 het Dutch Student Investment Fund op te richten. Gedurende het afgelopen anderhalf jaar heb ik hiermee geïnvesteerd in studentondernemers van de UT en Saxion, waarmee zij de eerste stappen kunnen zetten in het opschalen van hun startups.

En nu dus aan de slag als bestuurder bij de Student Union! De verbouwing van het Atrium is de eerste stap gezet in het masterplan om de Bastille nieuw leven in te blazen als hét studentengebouw van de campus. Ik ga dit plan verder invulling geven door borrelruimte De Stek in oude glorie te herstellen en in gebruik te nemen. Daarnaast ga ik het fundament leggen voor de verbouwing van de Startup Hub. Ook staan projecten als digitalisering van onze financiën en een verbeterde invulling van de vernieuwde UnionShop hoog op de agenda.