EN | NL
EN | NL
Home » Over ons » Bestuur » financien-accomodatie-niek-ten-brinke.rtd

Portefeuillehouder Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement

Financiën

De portefeuillehouder Financiën draagt zorg voor het financiële beleid van de Student Union. De verantwoordelijkheid is het financieel gezond houden van de organisatie. Daartoe heb je grote invloed op strategische beslissingen die gemaakt moeten worden. Natuurlijk spelen kwartaalcijfers en begrotingen een rol, maar zeker even belangrijk is de inspraak bij de universitaire diensten als Strategie & Beleid en Financiële en Economische Zaken of de onderhandelingen met het College van Bestuur. Bij het opzetten van nieuwe projecten onderzoekt Niek de financiële haalbaarheid. Hij is echter geen penningmeester. Voor die taken hebben we de beschikking over een boekhouder die de administratieve kant van de financiën op haar neemt. Daarnaast houdt Niek zich bezig met de financiën van de sectoren Sport & Cultuur en oefent hij hier inspraak op uit.

Accommodatie

De Student Union heeft de taak een aantal studentengebouwen te beheren (de Pakkerij, de Bastille en het Watersportcomplex). De portefeuillehouder Accommodatie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Ook zorgt Niek ervoor dat de Bastille zich verder ontwikkelt als hét studentengebouw op de campus. Daarnaast verdienen het Watersportcomplex en de Pakkerij ook de nodige aandacht. Daarom is Niek contactpersoon voor de bewoners van deze gebouwen, waardoor de gebruikers de kans krijgen om mee te denken met de invulling die wordt gegeven aan hun eigen gebouw. Daarnaast komen nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld sportaccommodaties ook bij Niek terecht. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkelingen van de verbouwingen in en rond de Bastille.

Bedrijfsmanagement

Binnen de portefeuille Bedrijfsmanagement houdt Niek zich met name bezig met de UnionShop, het Atrium en eventuele nieuwe bedrijfsonderdelen die de Student Union aanbiedt. Door Bedrijfsmanagement wordt het voorzieningenniveau op de Universiteit Twente verhoogd. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor alle mensen die gebruik maken van de universiteit.


Over Niek ten Brinke

Studie: Civiele Techniek
Actief geweest bij: ConcepT, Ludica
Komt uit: Doetinchem
E-mail: n.s.tenbrinke[at]utwente.nl

Ik ben Niek ten Brinke, vanaf september 2016 portefeuillehouder Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement bij de Student Union. Ik zit op dit moment in mijn derde jaar van de bachelor Civiele Techniek en heb een tussenjaar genomen om te gaan besturen bij de Student Union.

 Vanaf mijn eerste jaar als student ben ik actief geweest bij studievereniging ConcepT, waar ik onder andere het symposium 2016 voor georganiseerd heb. Daarnaast ben ik in mijn tweede jaar actief geworden bij T.C. Ludica. Ik woon zelf op de prachtige campus, waar ik nu al ruim twee jaren studeer en sport.

Ik heb voor een bestuursjaar bij de Student Union gekozen omdat ik graag iets wil kunnen betekenen voor alle studenten aan de Universiteit Twente. Dit jaar ga ik mij onder andere inzetten om de Bastille beter te kunnen laten voldoen aan de wensen van alle studenten. Ik zie veel uitdagingen voor komend jaar! Heb jij een vraag over een van mijn projecten? Schroom dan niet om een mail te sturen of langs te komen op kantoor in de Bastille.