EN | NL
EN | NL
Home » Over ons » Bestuur » voorzitter-erik-kemp.rtd

Voorzitter, portefeuillehouder Strategie & Beleid en Erkenningen

Erik houdt zich als voorzitter met de portefeuilles Strategie en Beleid bezig. Daardoor is hij het algemene aanspreekpunt voor de Student Union. Zo werkt hij aan de constante verbetering van het personeelsbeleid van de Student Union Community. Niet alleen focust hij zich op dit beleid, hij kan ook als vertrouwenspersoon worden gezien voor elke medewerker, bestuurder of commissielid die aan de slag is binnen onze organisatie. In samenwerking met onze Office Manager zorgt hij ervoor dat de gehele Student Union Community het werk goed en prettig kan uitvoeren.

Zijn hoofdtaak is het maken van de vertaalslag van visies en strategieën naar beslissingen die het bestuur neemt voor het langetermijnbeleid. De voorzitter is wat betreft hoofdlijnen bekend met de verschillende bestuursportefeuilles. Voor externe partijen is hij vaak het eerste aanspreekpunt. Verschillende ideeën en kritiek worden via hem vervolgens doorgespeeld naar de juiste personen.

Een andere portefeuille van Erik, richt zich op het erkenningsbeleid. Hij is de contactpersoon voor verenigingen en stichtingen die aangesloten zijn bij de Student Union of interesse hebben om Uniondeelnemer te worden.


Over Erik Kemp

Studie: Cyber Security
Actief geweest bij
Komt uit: Roosendaal
E-mail: e.kemp[at]utwente.nl