EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go Buddy
EN | NL

Portefeuillehouder Externe Betrekkingen, Ondernemerschap & Innovatie

EXTERNE BETREKKINGEN

De voornaamste taak van Eline is het onderhouden van alle contacten van de Student Union met het bedrijfsleven. De hoofdtaak is het realiseren van nieuwe partnerships. Partnerships zijn meerjarige samenwerkingsverbanden met bedrijven. Hierbij is het uitgangspunt dat er meerwaarde wordt gecreëerd voor Uniondeelnemers, studenten en studentondernemers aan de Universiteit Twente, maar ook voor het bedrijf zelf. Deze meerwaarde kan zowel direct als indirect gerealiseerd worden. Directe meerwaarde ontstaat onder andere door kortingen of trainingen van professionele organisaties welke de student direct raken. Indirecte meerwaarde ontstaat door financiële middelen die een organisatie aan de Student Union ter beschikking stelt. Door middel van sponsoring wordt dit vervolgens aan de studenten teruggegeven.

Het gehele traject, vanaf het eerste idee en contact tot het tekenen en onderhouden van het partnership, wordt door Eline begeleid. De portefeuillehouder Externe Betrekkingen is vanuit de Student Union ook verantwoordelijk voor het Externe Betrekkingen-overleg met studieverenigingen en het overleg met de gemeente 1x in de zes weken.

ONDERNEMERSCHAP & INNOVATIE

De Student Union is beleidsverantwoordelijk voor studentenondernemerschap aan de Universiteit Twente. Samen met Novel-T en ETM zorgt Eline voor het faciliteren en stimuleren van studentondernemerschap. 

Ondernemerschap biedt voor studenten veel kansen om zichzelf te ontplooien en ervaring op te doen. Hiervoor wordt vanuit de Student Union en Novel-T veel ondersteuning geboden. De reden dat de Student Union zich met studentondernemerschap bezighoudt, is dat het enorme mogelijkheden biedt voor de student. De ervaringen die hiermee worden opgedaan zijn uniek en kunnen binnen de studie niet ontwikkeld worden.

Als portefeuillehouder Ondernemerschap is Eline bezig met het inventariseren van de behoeften van studentondernemers. Op basis hiervan probeert zij vervolgens actie te ondernemen waardoor de gewenste ondersteuning gerealiseerd wordt. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de Incubase in februari 2020 in samenwerking met Novel-T. Dit is dé start-up incubator in de omgeving en biedt start-ups een plek om te werken, programma’s te volgen en te netwerken.

Daarnaast is het van belang om alles goed af te stemmen met de verschillende organisaties die zich hiermee bezighouden. Zo zijn er tal van bedrijvenclubs, Novel-T, het Business & Science Park, het Innovatielab, ETM en meer. Aan de portefeuillehouder Ondernemerschap de taak om de diensten die aangeboden worden af te stemmen op de wensen van de studentondernemer. Eline is de spin in het web die overal van op de hoogte is en zo de juiste koppeling kan maken tussen de wensen van studentondernemers en het bestaande aanbod.

Over Eline Kikkert

Studie: Technische Geneeskunde
Actief geweest bij: ASV Taste, Pre-U
Komt uit: Gennep
E-mail:e.n.kikkert@utwente.nl

Mijn naam is Eline Kikkert en ik zal komend jaar de portefeuilles Externe betrekkingen, Ondernemerschap & Innovatie bekleden. Ik kom zelf uit Gennep, een klein dorpje onder Nijmegen, een fijne plek maar ik wist al vroeg dat ik op kamers wilde wonen. Vanaf 4 VWO was voor mij duidelijk dat ik Technische Geneeskunde wilde studeren en heb er vanaf dat moment dan ook alles aan gedaan om de selectie te halen. Dat is gelukt en ik ben in september 2017 begonnen met studeren in Enschede.

Vanaf het moment dat ik wist dat ik naar Enschede zou gaan om te studeren ben ik mij al gaan oriënteren, in wat voor huis wil ik wonen, wil ik gaan sporten, wil ik bij een andere vereniging?

Ik ben iemand die mijn plannen voor de toekomst vaak al klaar heeft, maar het studentenleven is eigenlijk niet te plannen.

 

Tijdens de introductie vond ik alles leuk en wilde overal aan mee doen. Uiteindelijk ben ik lid geworden van studentenvereniging ASV Taste. Ik heb hier een leuke jaarclub gevormd (DJC Maximaal) met vriendinnen voor het leven. Verder ben ik aangesloten bij een dispuut (cultureel damesdispuut Mnemosyne), een hechte groep vrouwen die ik elke week zie. En ik woon op een actief en hecht huis met drie anderen meiden.  Sporten doe ik graag met anderen in de sportschool of buiten.

Daarnaast ben ik actief geweest in verschillende commissies en probeerde ik mezelf op die manier telkens uit te dagen om mij verder te ontwikkelen naast mijn studie. Een groot deel van die ontwikkeling heb ik ook gehaald uit bijbaantjes. Ik heb o.a. veel geleerd bij Pre-U, waar ik veel verantwoordelijkheid al kreeg bij het communicatieteam. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om voor je eigen inkomen te zorgen en tegelijkertijd ook uitdaging te zoeken in een baantje.

 

De kring van mensen en vrienden om mij heen in Enschede hebben mij laten zien wat er allemaal mogelijk is en hoe ouder ik werd hoe meer het ging kriebelen dat ik mij nóg meer wilde ontwikkelen.  Nadat ik mijn Bachelorsdiploma haalde voor Technische Geneeskunde ben ik verder gaan kijken. De Universiteit Twente biedt heel veel mogelijkheden en uiteindelijk kwam ik bij de Student Union terecht. Dit is wat ik wil doen en wat ik leuk vind! Uiteindelijk dus ook de kans gekregen om dat te mogen gaan doen. Het is een functie dat totaal anders is dan mijn studie en dat maakt dat ik er juist heel enthousiast over ben en ik er veel van kan leren.

Ik kijk heel erg uit naar komend jaar en ik hoop dat ik mooie dingen maar neer zetten voor de studenten aan de UT. We zijn het er allemaal over eens dat dit rare tijden zijn maar dat houdt ons/mij niet tegen! Ik blijf het van de positieve kant zien en zie eigenlijk alleen maar kansen die we nu met beide handen kunnen aanpakken! Het biedt kansen voor nieuwe samenwerkingen, nieuwe projecten en nieuwe focuspunten voor al mijn portefeuilles!

Ik heb goede hoop dat we ergens dit jaar elkaar kunnen ontmoeten in de Bastille op kantoor of in de Incubase!