EN | NL
EN | NL
Home » Over ons » Nieuws » nieuws-en-blogs » Stel je kandidaat voor de URaad!
4 april 2018
Stel je kandidaat voor de URaad!

Je kunt je inschrijven als kandidaat voor de Universiteitsraads-verkiezingen op woensdag 11 april 2018. Een formulier voor kandidaatstelling kun je vooraf downloaden via de URaad website of ophalen bij het Centraal Stembureau (Spiegel, kamer 314) .

Om je kandidaat te stellen moet je een kieslijst indienen met

Je kunt een eigen lijst indienen maar je kunt je ook bij een bestaande partij aansluiten. Voor 17:00 uur (op woensdag 11 april 2018) moet de lijst bij Spiegel 316 worden ingeleverd.

Huidige partijen

Op dit moment zijn de volgende partijen in de URaad vertegen-woordigd:

Lidmaatschap

Word je verkozen als URaadslid, dan ontvang je een vergoeding voor je werkzaamheden binnen de Universiteitsraad. Voor speciale functies (zoals bijvoorbeeld voorzitterschap van een commissie) geldt een extra vergoeding.

Verkiezingen

De URaadverkiezingen zijn van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni 2018 tot 12.00 uur.
 De uitslag wordt op vrijdagmiddag 1 juni 2018 om 17.00 uur bekend gemaakt in de Bestuursvleugel. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de griffie van de URaad, tel. 2026 of 2027 of via de mail info@uraad.utwente.nl