EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go
EN | NL

Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van de Student Union. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur geven over allerlei beleidszaken. Erg nuttig en onmisbaar om verschillende visies op een belangrijke zaak te krijgen, om zo tot een passende oplossing te komen. De leden van de Raad van Advies worden gekozen door het bestuur en zijn externen die veel bestuurservaring hebben op de campus of in het bedrijfsleven.