EN | NL
EN | NL

Portefeuillehouder Externe Betrekkingen & Ondernemerschap

Externe Betrekkingen

De voornaamste taak van Jeroen is het onderhouden van alle contacten van de Student Union met het bedrijfsleven. De hoofdtaak is het realiseren van nieuwe partnerships. Partnerships zijn meerjarige samenwerkingsverbanden met bedrijven. Hierbij is het uitgangspunt dat er meerwaarde wordt gecreëerd voor Uniondeelnemers, studenten en studentondernemers aan de Universiteit Twente, maar ook voor het bedrijf zelf. Deze meerwaarde kan zowel direct als indirect gerealiseerd worden. Directe meerwaarde ontstaat onder andere door kortingen of trainingen van professionele organisaties welke de student direct raken. Indirecte meerwaarde ontstaat door financiële middelen die een organisatie aan de Student Union ter beschikking stelt. Door middel van sponsoring wordt dit vervolgens aan de studenten teruggegeven.

Het gehele traject, vanaf het eerste idee en contact tot het tekenen en onderhouden van het partnership, wordt door Jeroen begeleid. De portefeuillehouder Externe Betrekkingen is vanuit de Student Union ook verantwoordelijk voor het Externe Betrekkingen-overleg met studieverenigingen.

Ondernemerschap

De Student Union is beleidsverantwoordelijk voor studentenondernemerschap aan de Universiteit Twente. Samen met Kennispark Twente en NIKOS zorgt de Jeroen voor het faciliteren en stimuleren van studentondernemerschap. 

Ondernemerschap biedt voor studenten veel kansen om zichzelf te ontplooien en ervaring op te doen. Hiervoor wordt vanuit de Student Union en het Kennispark Twente veel ondersteuning geboden. De reden dat de Student Union zich met studentondernemerschap bezighoudt, is dat het enorme mogelijkheden biedt voor de student. De ervaringen die hiermee worden opgedaan zijn uniek en kunnen binnen de studie niet ontwikkeld worden.

Als portefeuillehouder Ondernemerschap is Jeroen bezig met het inventariseren van de behoeften van studentondernemers. Op basis hiervan probeert hij vervolgens actie te ondernemen waardoor de gewenste ondersteuning gerealiseerd wordt.

Daarnaast is het van belang om alles goed af te stemmen met de verschillende organisaties die zich hiermee bezighouden. Zo zijn er tal van bedrijvenclubs, Kennispark Twente, het Business & Science Park, het Innovatielab, NIKOS en meer. Aan de portefeuillehouder Ondernemerschap de taak om de diensten die aangeboden worden af te stemmen op de wensen van de studentondernemer. Jeroen is de spin in het web die overal van op de hoogte is en zo de juiste koppeling kan maken tussen de wensen van studentondernemers en het bestaande aanbod.


OVER JEROEN BOS

Studie: International Business Administration
Actief geweest bij: Stress, mijn eigen bedrijf, verscheidene baantjes op de UT
Komt uit: Groenlo
E-mail: j.h.j.bos[at]utwente.nl

Ik ben Jeroen Bos, 23 jaar, geboren in Groenlo en ik heb inmiddels mijn bachelor International Business Administration afgerond. Na lesgeven aan pre-master studenten op het gebied van statistiek, mijn student-assistentschap rondom International Partnerships & Development op de UT en een half jaar wonen/studeren in Australië vond ik het tijd voor de volgende uitdaging: portefeuillehouder Externe Betrekkingen en Ondernemerschap bij de Student Union.

Sinds de middelbare school ben ik samen met een vriend van mij druk bezig geweest om ons eigen beleggingsadviesbedrijf handen en voeten te geven, wat uiteindelijk door de jaren heen is uitgemond in de oprichting van een officieel bedrijf. In deze complexe omgeving heb ik ontzettend veel geleerd en ervaring opgedaan in het omgaan met externe partijen en het bedrijven van ondernemerschap. Ook bij Stress was ik altijd erg geïnteresseerd in praatjes van bedrijven en daarom vind ik het des te leuker dat ik dit jaar de portefeuille Externe Betrekkingen en Ondernemerschap op mij mag nemen.

Al deze ervaringen die ik in de loop der jaren heb opgedaan, binnen én buiten de UT, ga ik meenemen om mij maximaal in te zetten voor alle studenten op deze mooie universiteit. Een van mijn persoonlijke doelen voor komend jaar is dan ook om de ingang voor ondernemerschap beter bekend te maken onder de studentgemeenschap zodat een student met een probleem m.b.t. ondernemerschap weet waar hij of zij verder geholpen kan worden. Dit is bijzonder belangrijk voor ‘The Most Entrepreneurial University’ in mijn ogen.

Dit is slechts een van mijn persoonlijke doelen, ook wil ik heel graag bijdragen aan de invulling van de Startup Hub om dit uit te laten groeien tot een bloeiend ondernemerschap plein, het opzetten van een inhoudelijke samenwerking met een zorgverzekeraar en zo goed mogelijk invulling te geven aan het CfE (Centre for Entrepreneurship) door bij te dragen aan het bewustzijn omtrent ondernemerschap onder studenten en de faciliteiten rondom studentondernemers.