EN | NL
EN | NL

Communication

The communication team supports the portfolio holder communication. The team is responsible for all the communication of the Student Union. You have to think of the design of the corporate identity, social media, setting up campaigns, promoting events and much more. 

Het communicatieteam ondersteunt de portefuillehouder Communicatie. Het communicatieteam is verantwoordelijk voor alle uitingen van de Student Union naar buiten. Hierbij moet je denken aan het vormgeven van de huisstijl, social media, opzetten van campagnes, promoten van evenementen en nog veel meer.  


Tessa de Koning Gans
General Support
Jaap Grondman
Promotion
Stijn Eikenaar
Designer