EN | NL
EN | NL
Home » Voor bestuurders

Ontwikkelen in je bestuursjaar

Het is belangrijk om alles uit je bestuursjaar te halen en er zoveel mogelijk van te leren! Niet alleen heeft je eigen studentenorganisatie daar profijt van, maar ook en vooral jijzelf. Daarom hebben we een programma ontwikkeld voor bestuurders met leerzame en bovendien gratis trainingen. Met behulp van dit Board Improvement Program (BIP) helpen professionele trainers je een stap op weg in de verschillende vaardigheden die je in dit jaar allemaal opdoet.

Hoe het programma er uitziet
Je activismejaar wordt afgetrapt met een besturenmiddag. Tijdens deze middag informeren we je over het verdere programma, maar ook over allerlei zaken zoals de organisatie van de Universiteit Twente, de Student Union en handige contactpersonen. Op die manier krijg jij een beter beeld van waar je moet zijn als je een gaaf idee hebt of tegen problemen aanloopt. In het najaar zal de eerste trainingsmaand plaatsvinden. Deze maand staat in het teken van onderwerpen zoals leiderschap en samenwerken. In mei zal de tweede trainingsmaand georganiseerd worden, waar functie-specifieke trainingen centraal staan. Hier leer je bijvoorbeeld hoe jij je rol het beste kan vervullen als voorzitter of penningmeester. We sluiten het academisch jaar af met ons verenigingsweekend. Naast een aantal trainingen, is dit eigenlijk vooral een gezellig weekend. Hét moment waar jij alle andere bestuurders van de Enschede studentengemeenschap kunt leren kennen. Een mooi netwerkmoment dus!

Voor wie?
·       Bestuurders van een vereniging of stichting die door ons erkend is;
·       parttime en fulltime bestuurders zijn welkom bij de besturenmiddag aan het begin van het activismejaar;
·       beiden kunnen deelnemen aan de trainingsmaanden in november en mei;
·       beiden kunnen zich inschrijven voor het verenigingsweekend aan het einde van het academisch jaar;
·       fulltime bestuurders hebben het recht om per jaar één bestuurstraining te krijgen. Deze training is alleen voor jou en je  bestuursgenoten. Als je benieuwd bent uit wat voor een training je kan kiezen, staat hieronder alle informatie.

Bestuurstraining Board Improvement Program
Download

Goed om te weten
·       Wanneer niet-Nederlandssprekende studentbestuurders deelnemen aan de activiteiten en trainingen, zal er Engels gesproken worden;
·       voor studentbestuurders die in februari beginnen met hun activismejaar, staat er een besturenmidag in het voorjaar gepland. Kon je er om een andere reden niet in september bij zijn, dan ben je uiteraard ook van harte welkom.
·       elk bestuur krijgt een Union Board Bible met daarin alle informatie die je nodig hebt tijdens je bestuursjaar;
·       de trainingsmaanden kan je uiteraard ook onder je leden promoten. Commissies binnen je vereniging kunnen zich op deze manier ook ontwikkelen.

Als we je nu enthousiast hebben gemaakt om deel te nemen aan het Board Improvement Program, kan jij je met je bestuur bij ons aanmelden. Ook met vragen kan je natuurlijk bij ons terecht.

Contact

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je altijd contact opnemen met academischevorming@union.utwente.nl!