EN | NL
student-union kamersite unioncard unionshop createtomorrow tedex Union Deals
EN | NL

De bestuurdersaansprakelijkheid (ook wel afgekort D&O of BCA verzekering) verzekert aanspraken welke in verband met (vermeend) onbehoorlijk bestuur, door derden tegen de bestuurder(s) en commissarissen van een rechtspersoon kunnen worden ingesteld.

Als derden kunnen onder andere worden aangemerkt de rechtspersoon zelf, maar ook aandeelhouders, werknemers, leveranciers en afnemers.

Deze verzekering beschermt het priv√©vermogen van de bestuurders tegen de financi√ęle gevolgen van aanspraken. Naast vergoeding van door derden geleden (vermogens)schade, zal de verzekering (totaal tot de verzekerde som) tevens de kosten van het juridisch verweer vergoeden. Ook als blijkt dat de claim ten onrechte is ingesteld.

Voor de studieverenigingen is een polis afgesloten door de Universiteit Twente (UT) waarbij de bestuurders zijn verzekerd. Deze polis kost 50 euro per jaar voor studentorganisaties. De verzekerde bedragen zijn EUR 1.000.000,= per gebeurtenis / aanspraak.

Aanvragen

Deze verzekering moet als studentenorganisatie worden aangevraagd. Dit kan elk jaar door voor 1 juli een ingevuld aanmeldformulier op te sturen naar voorzitter@union.utwente.nl.

Aanmeldformulier
Download
Polisvoorwaarden
Download