EN|NL

Basisreglement

De Student Union neemt regelmatig besluiten die gevolgen hebben voor individuen en/of groepen (verenigingen, organisaties). Het Student Union bestuur probeert uiteraard van tevoren de gevolgen van een besluit goed tegen elkaar af te wegen en een goed besluit te nemen. Toch kan het gebeuren dat jouw belangen niet voldoende zijn onderkend. Wanneer je het niet eens bent met een besluit kun je bezwaar indienen bij het bestuur van de Student Union, op de manier zoals vermeld in artikel 4 van het basisreglement. Het bestuur zal hierop besluiten of ze tegemoet komt aan het bezwaar of niet. 

Wanneer je na behandeling van het ingediende bezwaarschrift niet tevreden bent, kun je in beroep gaan bij de Raad van Toezicht van de Student Union. Hoe dit moet is vermeld in artikel 4 van het basisreglement.

Basisreglement van de Student Union
Download