EN|NL

Jaarplan

Vanuit het strategisch plan schrijft het Student Union bestuur elk jaar een jaarplan. In dit plan worden de doelstellingen, aandachtsgebieden en actiepunten voor het komende jaar beschreven. Dit jaarplan kan gezien worden als de basis van waaruit het bestuur werkt.