EN|NL

Statuten

De statuten van de Student Union geven de missie, algemene doelen, de organisatiestructuur en enkele besluitvormingsprocedures van de Student Union weer.