EN|NL

Wat we doen

De Student Union is een organisatie voor en door studenten met de volgende missie: "Everything we do is done for our fellow students – to empower them to achieve more than a degree."   In de praktijk betekent dit dat we de belangen behartigen van studenten. Dit doen we door de stem van de studenten te laten horen op beleidszaken. Maar daarnaast zijn we ook bezig om, voor UT studenten, directe diensten te leveren en evenementen te organiseren.

BELEID

Het college van bestuur (CvB) heeft een deel van haar taken, de taken die te maken hebben met studenten, uitbesteed aan de Student Union. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten convenant. Hierin staat beschreven dat de Student Union beleidsvoerend is op een aantal zaken, zoals sport en studentenhuisvesting. Daarnaast heeft de Student Union ook adviesrecht op een aantal andere zaken. Dit betekent dat wij vanuit studentperspectief mee kunnen denken over wat het beste is voor UT studenten.

REALISEREN

Naast de beleidsgerelateerde taken verwezenlijken we verschillende diensten, programma's en evenementen. Deze taken zijn er altijd op gericht om het welzijn dan wel de academische vorming van de UT studenten te bevorderen. Voorbeelden zijn de aanbiedingen voor studenten (UnionDeals), competentieontwikkeling (More Than a Degree) en de introductieperiode (Kick-In). Maar denk bijvoorbeeld ook aan diensten voor verenigingen zoals hulp bij het oprichten van een vereniging of subsidies

Hoe we dat doen

Elke studentbestuurder van de Student Union heeft een aantal portefeuilles toebedeeld gekregen. Per portefeuille is een visie opgesteld om te bepalen waar de Student Union heen wil met de betreffende portefeuille. Uit naam van deze portefeuilles hebben de bestuurders regelmatig contact met de verschillende diensten van de UT, gemeente en ondernemers. Hiermee waarborgen we de belangen van alle UT studenten bij deze verschillende partijen. Daarnaast hebben de bestuurders periodiek overleg met de verenigingenkoepels, die weten wat er in de betreffende studentensector speelt. De koepels vertegenwoordigen de stem van de verenigingen, die op hun beurt weer de stem van de individuele student vertegenwoordigen. Hierdoor blijven de bestuurders geïnformeerd over wat er speelt bij de studenten die zij vertegenwoordigen en kan dit met een verenigde stem worden aangekaart bij de relevante partijen. 

Naast dat de bestuurders zich hard maken voor de UT studenten, worden er vele initiatieven en diensten door de Student Union aangeboden. Dit kunnen de bestuurders niet alleen en daarom worden ze ondersteund door medewerkers en/of commissies. De taken van deze medewerkers en commissies lopen uiteen van het organiseren van een event tot het sluiten van deals met bedrijven, speciaal voor UT studenten. 

Zoals elke goed draaiende organisatie kan de Student Union niet zonder controlerende en adviserende organen. Daarom legt het Student Union bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Elke zes weken spreekt het bestuur af met de Raad van Toezicht om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast houdt de Student Union de verenigingen op de hoogte van de jaarplannen en realisaties door middel van de Deelnemersraadvergaderingen (DRV).

Raad van Toezicht
Documenten
Geen resultaten met deze filters