EN|NL

Oprichting en su erkenning

Bestaat jouw vereniging nog niet? En ben je er van overtuigd dat er meer studenten zijn die ook op zoek zijn naar zo’n club? Dan wordt het tijd om na te denken over het oprichten van een nieuwe vereniging. Wanneer je nog in de oriëntatiefase zit, is het handig om met ons contact op te nemen. Aangezien al ruim 100 verenigingen en stichtingen bij ons zijn aangesloten, kunnen wij jou handige tips geven in dit proces. Bovendien willen we je graag uitleggen wat de verdere procedure en voorwaarden zijn om Uniondeelnemer te worden.

Waarom aansluiten bij de Student Union?

De meeste studentenorganisaties op de Universiteit Twente besluiten een deelnemer te worden van ons. We helpen je namelijk op diverse manieren bij het (voort)bestaan van jouw vereniging. Wat we verder ook erg belangrijk vinden, is dat we de belangen van jouw vereniging kunnen behartigen. Dit doen we zowel tegenover de organisaties van de Universiteit Twente als de gemeente Enschede. Het enige wat we dus van Uniondeelnemers vragen, is hun input. Alleen met jouw mening weten we wat er speelt binnen de studentengemeenschap. Zo kunnen we het Twentse studentenleven nog mooier en onvergetelijker maken.

Voordelen voor Uniondeelnemers

Erkenningsproces

Als je als vereniging eenmaal hebt besloten om Uniondeelnemer te willen worden, dan zul je uiteindelijk aan de voorwaarden uit het erkenningsregelement moeten voldoen. Om een erkenning te krijgen, dienen de volgende stappen doorlopen te worden: 

  1. De nieuwe vereniging stelt een beleid en begroting op. Hierbij is het belangrijk dat het beleid niet botst met het erkenningsregelement, dat het beleid en de begroting op elkaar afgestemd zijn en dat de begroting sluitend is.  Op basis van deze documenten kan een inschatting maken over het succes van de op te richten vereniging. 

2. De nieuwe vereniging neemt contact op met de Student Union en stuurt hierbij het beleid, begroting en de statuten mee. Indien er geen statuten zijn, is het aanbevolen om eerst de begroting en het beleid met de Student Union te delen. De Student Union beoordeeld of deze voldoen aan de gestelde eisen, waarna de vereniging statuten kan opstellen. Als de vereniging uiteindelijk wordt erkend (stap 3), worden de gemaakte kosten voor de  statuten vergoed door de Student Union.

3. De Student Union neemt de stukken door, waarna het bestuur uiteindelijk binnen zes weken zal besluiten tot het (tijdelijk) erkennen van de vereniging. 

4.Na een proefperiode wordt de tijdelijke erkenning geëvalueerd en bij een positieve evaluatie omgezet in een definitieve erkenning. 

Uiteraard is het mogelijk om voor, gedurende of na het proces vragen te stellen. De Student Union kan altijd adviseren over de beste aanpak per vereniging.