EN|NL

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur van de Student Union. Alle studentenorganisaties, die zijn aangesloten bij de Student Union, bepalen in de jaarlijkse Deelnemersraadvergadering wie toetreedt tot dit controlerende orgaan.  De Deelnemersraad heeft ook de mogelijkheid om een lid te ontslaan. Via de Raad van Toezicht hebben alle Uniondeelnemers dus indirect grote invloed op de Student Union.

Er zijn minimaal vijf en maximaal negen plaatsen in de Raad van Toezicht, waarbij een gespreide vertegenwoordiging is van zowel studenten en niet-studenten. 

Elke zes weken komt de Raad van Toezicht bij elkaar om te overleggen met het bestuur. De leden hebben de volgende bevoegdheden:

Het kan onverhoopt een keer voorkomen dat er een probleem ontstaat tussen de Student Union en een aangesloten studentenorganisatie. Natuurlijk zal dan in de eerste plaats geprobeerd worden om dit onderling op te lossen. Mochten beide partijen er niet uit komen, dan kunnen zij afzonderlijk of samen de Raad van Toezicht hierover inlichten. De raad beslist in dat geval wat er gaat gebeuren.

Je kunt contact opnemen met de Raad van Toezicht door een e-mail te sturen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Leden