EN|NL

Sport en Cultuur enquete

Please, tell us what you want, what you really, really want!

De Universiteit Twente doet onderzoek naar de toekomstige invulling van Sport en Cultuur voor studenten, medewerkers en externe klanten van de UT. In het kader van dit onderzoek wil de UT graag inzicht krijgen in de deelname en behoeften als het gaat om Sport en Cultuur. Door het invullen van deze enquête helpt u ons om de toekomstige behoefte in te kunnen vullen.

Het invullen van de enquête duurt slechts 10 minuten en wordt geanonimiseerd. Wij vragen u vriendelijk de enquête zo snel mogelijk in te vullen, maar in ieder geval voor week 35.

De enquête is opgedeeld in 4 delen. Deel 1 bestaat uit basisvragen over de achtergrond van de respondent, deel 2 gaat over wat de respondent bezighoudt op het gebied van Sport en Cultuur, in deel 3 beantwoordt de respondent vragen over de huidige ervaring met Sport en Cultuur en deel 4 bestaat uit vragen over de toekomstige behoeften.

Voor de Nederlandse versie, klik hier!
Start de enquête!
Voor de Engelse versie, klik hier!
Start de enquête!