EN|NL

Studentencommissie (TNW) onderneemt actie om bewustwording van geestelijke gezondheid te bevorderen.

de Mental Health Awareness Commissie (MHAC) van studievereniging arago voor Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente zet zich in om het bewustzijn rondom geestelijke gezondheid onder studenten te vergroten.

De commissie, bestaande uit negen enthousiaste studenten van verschillende studiejaren, organiseert informatieve activiteiten om geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken.
De MHAC werd opgericht in september 2021, nadat een groep studenten met het bestuur van Arago had vergaderd over hoe het onlangs opgerichte Student Wellbeing-fonds kon worden gebruikt om het welzijn van studenten te ondersteunen. Sindsdien heeft de commissie 13 activiteiten georganiseerd, waaronder drie lezingen en twee trainingssessies. De recente lunchlezing over de neurologische aspecten van depressie werd bijgewoond door een groot aantal studenten, waarbij collegezaal Carré 3C met een capaciteit van 94 mensen bijna volledig was gevuld.

De MHAC heeft ook workshops georganiseerd over het onderwerp suïcidepreventie, die zeer populair zijn gebleken onder studenten. De tijd die nodig is om een activiteit te organiseren varieert sterk, waarbij het vinden van een spreker voor de lezingen het meest tijdrovend is. Ondanks dit blijft het comité enthousiast en toegewijd om het bewustzijn rondom geestelijke gezondheid onder hun leeftijdsgenoten te bevorderen.

Activiteiten

De MHAC krijgt regelmatig ideeën voor wellbeing activiteiten aangedragen vanuit studenten en medewerkers van de opleidingsstaf. 

Léon Goedegebuur, Voorzitter MHAC

Na een activiteit komen er vaak ook nog meer ideeën binnen of worden connecties met andere deskundigen gelegd. Sinds kort wordt er ook gebruik gemaakt van een feedbackformulier dat na een activiteit naar de deelnemers wordt gestuurd. Ik zou zeggen dat ongeveer 80% van de door ons georganiseerde activiteiten oorspronkelijk ideeën van onze medestudenten (en zelfs docenten) waren. Opmerkelijk is dat veel verschillende studenten toch dezelfde ideeën insturen, ongeacht hun achtergrond of studiejaar. Hieruit blijkt dat veel studenten gelijke onderwerpen willen zien langskomen. De lezing over de neurologische aspecten van depressie, de suïcidepreventieworkshops en uiteraard de 'MHAC Kinderboerderij' waren dan ook erg goed bezocht.”

Léon Goedegebuur, Voorzitter MHAC

Samenwerking

Kortgeleden is het Faculty Action Team opgezet, een groep studenten van verschillende studieverenigingen welke zich bezig gaat houden met studentwelzijn, maar dan vanuit een faculteitsbrede visie. Het team staat nog in de startblokken maar de MHAC ziet grote voordelen van deze samenwerking om hun activiteiten uit te breiden naar andere faculteiten om nog meer studenten te bereiken. Daarnaast werkt de MHAC sinds dit academisch jaar samen met de opleiding TN/AP voor het ‘buddy-systeem’. In het buddy-systeem worden eerstejaarsstudenten gekoppeld aan ouderejaarsstudenten. Zo kunnen de nieuwe studenten aan hun ‘buddy’ vragen stellen over kleine, studie gerelateerde maar ook persoonlijke dingen over bijvoorbeeld het studentenleven, welke ze bijvoorbeeld niet zo snel aan hun ouders of bijvoorbeeld de studieadviseurs zouden vragen. De MHAC ziet deze samenwerkingen als belangrijke stappen in het bevorderen van het welzijn van studenten en het verminderen van studiestress.

Tot slot ondervindt de MHAC verschillende moeilijkheidsgraden bij het organiseren van activiteiten. Terwijl sommige taken eenvoudig zijn, vereisen andere uitgebreide planning, vooral voor gevoelige en emotioneel uitdagende onderwerpen. Desondanks blijft de commissie enthousiast en toegewijd om het bewustzijn rondom geestelijke gezondheid te vergroten en zinvolle evenementen en workshops voor studenten te bieden.

Interesse?

Heb je vragen over dit artikel of wil je weten welke wellbeing activiteiten er op het programma staan voor 2023 dan kun je contact opnemen met de Mental Health Awareness Committee van Arago via mhac@arago.utwente.nl.