EN|NL

Afstuderen in de zomerperiode

In verband met de werkdruk en capaciteit in de zomer willen wij BSc- en MSc-studenten die van plan zijn om in de maanden juni, juli, augustus en begin september af te studeren er op attenderen dit tijdig aan te vragen bij Bureau Onderwijszaken (BOZ).

Kijk in de afstudeerprocedure op de website of Canvas om te zien welke deadlines er gelden voor jouw opleiding, of je aan andere zaken moet voldoen (bv. Mobility Online) en op welke manier je jouw colloquium moet aanvragen. Vooral eind augustus zijn er veel colloquia en het aantal zalen is beperkt, hoe eerder je je aanvraag indient hoe groter de kans dat er een zaal beschikbaar is. Vergeet niet met je begeleiders af te stemmen of ze beschikbaar zijn in de periode dat je wilt afstuderen.

 Als je na het lezen van de afstudeerinformatie van de opleiding nog steeds vragen hebt over het afstuderen kun je contact opnemen met BOZ.