EN | NL
EN | NL

Jaarverslag

Elk kalenderjaar sluit het Student Union bestuur haar jaar af met een jaarverslag. Het jaarverslag is een reflectie op het jaarplan, waarin teruggeblikt wordt op de doelstellingen, aandachtsgebieden en actiepunten die aan het begin van het jaar zijn gesteld. Bovendien worden toegepaste maatregelen beschreven en verder toegelicht. Daarnaast stelt het bestuur een financieel jaarverslag op, waardoor inzichtelijk wordt gemaakt hoe afgelopen jaar het geld verdeeld en gespendeerd is.

Jaarverslag 2017
Download
Jaarverslag 2016
Download
Financieel Jaarverslag 2016
Download
Jaarverslag 2015

In combinatie met het Financiƫle Jaarverslag

Download

Het jaarverslag van 2016 is ook te bekijken in een filmpje!