EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go Buddy MySU
EN | NL

Jaarverslag

Elk kalenderjaar sluit het Student Union bestuur haar jaar af met een jaarverslag. Het jaarverslag is een reflectie op het jaarplan, waarin teruggeblikt wordt op de doelstellingen, aandachtsgebieden en actiepunten die aan het begin van het jaar zijn gesteld. Bovendien worden toegepaste maatregelen beschreven en verder toegelicht. Daarnaast stelt het bestuur een financieel jaarverslag op, waardoor inzichtelijk wordt gemaakt hoe afgelopen jaar het geld verdeeld en gespendeerd is.

Het jaarverslag van 2016 is ook te bekijken in een filmpje!