EN|NL

SOLLICITATIEPROCEDURE

De sollicitatieprocedure wordt uitgevoerd door de Benoemingsadviescommissie (BAC) van de Student Union. Deze commissie bestaat uit vier personen, die per partij één stem kunnen geven.

Het uitgangspunt bij de sollicitatie is dat je solliciteert naar een bestuursfunctie en niet zozeer naar een specifieke portefeuille. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat je een voorkeur aangeeft voor een portefeuille met een motivatie waarom deze bij jou zou passen. De sollicitatieprocedure bestaat uit drie rondes: een schriftelijke en twee mondelinge.

EERSTE GESPREK

Op basis van een sollicitatiebrief en CV aan de BAC, word je mogelijk uitgenodigd voor een eerste gesprek. Deze zal plaatsvinden tussen 22 en 24 november. Tijdens dit eerste gesprek wordt gekeken of een bestuursfunctie iets voor jou is, maar het gesprek is ook voor jou om te bepalen of het Unionbestuur bij jou past. Dit gesprek voer je met de vier personen van de BAC en duurt ongeveer een uur. Voorbeelden van onderwerpen zijn: goede en slechte karaktereigenschappen, de visie op de Student Union en jouw interesses. 

Casus en tweede GESPREK

Wanneer de BAC een positief beeld van je heeft gekregen, word je gevraagd om aan een case te werken en je uitwerking in een tweede gesprek toe te lichten. Je hebt ongeveer éen week om aan deze case te werken. Het daaropvolgende gesprek heeft als doel om jouw rol in een team naar voren te laten komen en verder op de portefeuilles in te gaan. Dit gesprek zal plaatsvinden op 7 of 8 december.

VERVOLG

Na de gesprekken beraadt de BAC zich. De BAC komt tot een oordeel over de kandidaten. Vervolgens draagt zij de nieuwe bestuurders voor aan de Raad van Toezicht van de Student Union. De Raad van Toezicht besluit over de aanstelling van de nieuwe kandidaten. In de Raad van Toezicht bestaat voornamelijk uit afgevaardigden vanuit de verschillende sectoren en een afgevaardigde vanuit de universiteit. Wanneer de Raad van Toezicht de kandidaten heeft goedgekeurd, krijg je bericht of je het geworden bent.

Na de sollicitatieprocedure krijgt iedere kandidaat een feedbackgesprek met de BAC. Alle informatie en gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.

SOLLICITEREN

Je kan je CV en motivatiebrief t/m 13 november 23:59 versturen naar Xander Bon.