EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go Buddy
EN | NL
Fobos - Financial support fund for students

Wat is fobos?

Bekijk ook het filmpje bovenaan deze pagina in de header!

FOBOS staat voor Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat je een beurs kan ontvangen wanneer je studievertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden. Binnen FOBOS zijn vier soorten beurzen, namelijk de:

Vanuit de Student Union zijn wij verantwoordelijk voor de beurzen in de categorie activisme. Informatie over alle vier de soorten beurzen is te vinden op de UT website.

Activismebeurzen

De UT faciliteert bestuurs- en commissiewerk in de vorm van activismebeurzen. Deze beurzen worden door de Student Union in nauw contact met de koepels uitgereikt. Deze beurzen zijn bedoeld als financiële beloning, onafhankelijk van de eventuele opgelopen vertraging. De activismebeurzen worden ingedeeld in vijf categorieën.

Proces voor aanvraag

Het proces voor de aanvraag van activismebeurzen is afhankelijk van de categorie waarin de aanvraag valt. Het beleid voor de eerste vier categorieën wordt namelijk om de twee jaar herzien. Met dit beleid wordt vastgesteld hoeveel beurzen er per sector verdeeld kunnen worden. Maar voor de categorie "Extra &Incidenteel" wordt het aantal beurzen ieder jaar opnieuw vastgesteld. Kijk voor het proces van jou categorie hieronder:

categorie 1 tot en met 3:

CATEGORIE 4:

Categorie "Extra & Incidenteel": 

BESTUURSWISSELING TIJDENS HET KALENDERJAAR

Activismebeurzen kunnen per kalenderjaar worden aangevraagd. Wanneer de bestuursperiode niet gelijk loopt met het kalenderjaar, moeten de beurzen die dat kalenderjaar zijn aan te vragen worden verdeeld over de bestuursleden van beide besturen. Neem in het draaiboek van je vereniging op hoe je dit regelt en neem dan ook een verdeelsleutel op (x/12e voor het ene bestuur en x/12e voor het andere bestuur).

Reglement

Een overzicht van het FOBOS over 2019 en 2020, inclusief de verenigingen die in aanmerking komen op de beurzen, is te vinden in het onderstaande document. Voor meer informatie omtrent de activismebeurzen (aanvragen) kan je ook op deze webpagina kijken.