EN | NL
EN | NL
Home » Activisme » Activisme Beurzen

FOBOS  

Wat is fobos

FOBOS staat voor Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat wanneer je studievertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden, je hiervoor een beurs kan ontvangen. Binnen FOBOS kennen wij vier soorten beurzen, namelijk de top-level sport beurzen, de top-level cultuur beurzen, de overmacht tegemoetkoming en de activisme beurzen. Vanuit de Student Union zijn wij verantwoordelijk voor de beurzen in de categorie activisme. Informatie over deze vier soorten is te vinden op de UT website.

Categorieën 

De UT faciliteert bestuurswerk en commissiewerk in de vorm van activisme beurzen. Deze beurzen worden door de Student Union in nauw contact met de koepels uitgereikt. Deze beurzen zijn bedoeld als financiële beloning onafhankelijk van de eventuele opgelopen vertraging. De activisme beurzen worden ingedeelt in vier categorieën. Categorie 1 bevat extra curriculaire activiteiten welke uitgevoerd kunnen worden buiten de 42 uur per week aan studie om. Categorie 2 bevat extra curriculaire activiteiten welke niet om de studie heen gepland kunnen worden. Categorie 3 bevat extra curriculaire activiteiten met een bijzondere aard, die zijn apart goedgekeurd door het CvB. Categorie 4 is de categorie speciaal voor studententeams. De overige beurzen vallen onder de categorie "Extra &Incidenteel". Die worden door de Student Union in samenspraak met de koepels verdeeld over incidentele initiatieven en de koepels. 

Proces voor aanvraag

Om de twee jaar wordt het beleid omtrent FOBOS herzien, maar natuurlijk worden de beurzen ieder jaar uitgekeerd. De eerste drie categorieën worden met dit beleid vastgesteld. De extra & incidentiele beurzen worden ieder jaar opnieuw verdeeld.

Dit betekent dat de koepels alvast weten hoeveel beurzen ze hebben die verdeeld moeten worden onder de verenigingen. In November verdelen de Student Union en de Koepels de extra & incidentele beurzen. Op 1 april van het jaar daarna is de deadline voor het aanvragen van de beurzen, waarna aan de aanvragers uit worden gekeerd mits deze voldoen aan de, in het FOBOS reglement gedefinieerde en hier onder genoemde, criteria . Zie de afbeelding voor een voorbeeld van het proces over het jaar 2018.

Dus wat als je als commissie, bestuur of initiatief een FOBOS beurs kan ontvangen?

Een overzicht van het FOBOS over 2018 en 2019, inclusief de verenigingen die in aanmerking komen op de beurzen, is te vinden in het volgende document:

FOBOS
Download