EN|NL

reactie op het coalitieakkoord

officiële verklaring

Beste student,

Afgelopen donderdag is een hoofdlijnenakkoord gepresenteerd vanuit de landelijke politiek. Hierin zijn maatregelen aangekondigd die veel impact kunnen hebben op de student. De Student Union is geschokt door de voorgestelde invoering van een langstudeerboete.

De introductie van de langstudeerboete zou betekenen dat elke student €3000,- boete moet betalen bij verlenging van de studententijd. Het effect hiervan op studenten is groot, omdat deze boete financiële druk uitoefent op het behalen van je diploma in de nominale termijn. Vooral de actieve student wordt hard geraakt. Het doen van een bestuursjaar of commissie wordt ontmoedigt, terwijl juist deze extracurriculaire activiteiten vele waardevolle ervaringen en vaardigheden bieden.

Wij als Student Union maken ons, zowel binnen als buiten de UT, hard voor de belangen van élke student. Mocht je zelf, of vanuit je vereniging, ideeën of input hebben, mail ons dan op studentunion@union.utwente.nl.

Met actieve groet,

De Student Union