EN|NL

Portefeuillehouder Externe Betrekkingen, Ondernemerschap & Innovatie

EXTERNE BETREKKINGEN

De voornaamste taak van Quinty is het onderhouden van alle contacten van de Student Union met het bedrijfsleven. De hoofdtaak is het realiseren van nieuwe partnerships. Partnerships zijn meerjarige samenwerkingsverbanden met bedrijven. Hierbij is het uitgangspunt dat er meerwaarde wordt gecreëerd voor Uniondeelnemers, studenten en studentondernemers aan de Universiteit Twente, maar ook voor het bedrijf zelf. Deze meerwaarde kan zowel direct als indirect gerealiseerd worden. Directe meerwaarde ontstaat onder andere door kortingen of trainingen van professionele organisaties welke de student direct raken. Indirecte meerwaarde ontstaat door financiële middelen die een organisatie aan de Student Union ter beschikking stelt. Door middel van sponsoring wordt dit vervolgens aan de studenten teruggegeven.

Het gehele traject, vanaf het eerste idee en contact tot het tekenen en onderhouden van het partnership, wordt door Quinty begeleid. De portefeuillehouder Externe Betrekkingen is vanuit de Student Union ook verantwoordelijk voor het Externe Betrekkingen-overleg met studieverenigingen en het overleg met de gemeente 1x in de zes weken.

ONDERNEMERSCHAP & INNOVATIE

De Student Union is beleidsverantwoordelijk voor studentenondernemerschap aan de Universiteit Twente. Samen met Novel-T en ETM zorgt Quinty voor het faciliteren en stimuleren van studentondernemerschap. 

Ondernemerschap biedt voor studenten veel kansen om zichzelf te ontplooien en ervaring op te doen. Hiervoor wordt vanuit de Student Union en Novel-T veel ondersteuning geboden. De reden dat de Student Union zich met studentondernemerschap bezighoudt, is dat het enorme mogelijkheden biedt voor de student. De ervaringen die hiermee worden opgedaan zijn uniek en kunnen binnen de studie niet ontwikkeld worden.

Als portefeuillehouder Ondernemerschap is Quinty bezig met het inventariseren van de behoeften van studentondernemers. Op basis hiervan probeert zij vervolgens actie te ondernemen waardoor de gewenste ondersteuning gerealiseerd wordt. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de Incubase in februari 2020 in samenwerking met Novel-T. Dit is dé start-up incubator in de omgeving en biedt start-ups een plek om te werken, programma’s te volgen en te netwerken.

Daarnaast is het van belang om alles goed af te stemmen met de verschillende organisaties die zich hiermee bezighouden. Zo zijn er tal van bedrijvenclubs, Novel-T, het Business & Science Park, het Innovatielab, ETM en meer. Aan de portefeuillehouder Ondernemerschap de taak om de diensten die aangeboden worden af te stemmen op de wensen van de studentondernemer. Quinty is de spin in het web die overal van op de hoogte is en zo de juiste koppeling kan maken tussen de wensen van studentondernemers en het bestaande aanbod.

Studie: Biomedische Technologie
Actief bij: A.S.V Taste, D.H.C Drienerlo, S.V. Paradoks
Komt uit: Amersfoort, Nederland
E-mail: q.w.d.vanderhelm@utwente.nl

Als 19 jarige kwam ik naar Enschede om te gaan studeren. Relatief later dan meeste andere eerstejaars studenten, maar dat was omdat ik eerst havo had gedaan. Op het hbo kon ik geen studie vinden die de perfecte grensvlak tussen techniek en gezondheid vormde. Zo kwam ik bij toeval op de open dag van de UT voor de studie Biomedische technologie en Technische geneeskunde. Na die dag wist ik bijna zeker, ik zou in Enschede Biomedische Technologie gaan studeren. Het was vooral de sfeer die mij aan trok en ik heb me daarin nooit vergist. Het voelde dan ook als een warm welkom toen ik hier ging studeren. Ik kwam in een actief meiden huis terecht met 4 anderen en op 2 minuten fietsafstand van de stad. Tijdens de Kick-In had ik een super gezellige en actieve doe-groep waar ik veel vrienden heb gemaakt, die ik tot de dag van vandaag nog grotendeels regelmatig zie. Ik heb in die 10 dagen alles wat mogelijk was binnen Enschede ontdekt, van sportverenigingen tot studentenverenigingen.

In mijn eerste jaar besloot ik me te richten op het behalen van mijn studie maar ik kwam er al snel achter dat ik meer wilde doen naast studeren, ik was hier eenmaal om student te zijn. In mijn tweede jaar ben ik daarom bij A.S.V. Taste gegaan ondanks dat er Corona was. Hier heb ik een super leuke jaarclub gevormd met 6 andere meiden, die ik elke dinsdag zie. Vanaf dit jaar ben ik ook gaan hockeyen bij DHC Drienerlo in Dames 2, en ben ik elke woensdag en zondag te vinden op de Toren. Tijdens mijn eerste jaar bij Taste heb ik de ABC commissie gedaan waarbij we activiteiten organiseerde voor de eerstejaars van A.S.V. Taste. Later ben ik ook actief geworden bij DAS (studentenpartij binnen de U-raad).

Ondanks alles wat ik al had gedaan of meegemaakt, miste er nog iets. Ik wilde meer uit mijn studentenleven halen naast studeren en actief zijn bij verenigingen. Toen ik Joris (mijn voorganger) ontmoette door een gemeenschappelijke vriend vertelde hij mij over zijn functie bij de SU realiseerde ik het me, dit is wat ik wilde gaan doen.

Ik ben mega enthousiast dat ik portefeuillehouder Externe Betrekkingen, Ondernemerschap & Innovatie mag zijn. Ik hoop niet alleen mezelf te ontwikkelen door in deze functie te mogen treden maar ook dat ik zo veel mogelijk studenten kan bereiken en hun de kans kan geven om zich te ontwikkelen buiten hun studie. Ik denk dat wij trots mogen zijn als de meest Entrepreneurial University of The Netherlands, en hoop hier zeker een steentje aan bij te dragen. Maar stel jij hebt ideeën of punten van feedback omtrent deze portefeuille, laat het gerust weten! Wij zijn er immers voor jullie.