EN|NL

Portefeuillehouder Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement

Financiën

De portefeuillehouder Financiën draagt zorg voor het financiële beleid van de Student Union. De verantwoordelijkheid is het financieel gezond houden van de organisatie. Daartoe heb je grote invloed op strategische beslissingen die gemaakt moeten worden. Natuurlijk spelen kwartaalcijfers en begrotingen een rol, maar zeker even belangrijk is de inspraak bij de universitaire diensten als Strategie & Beleid en Financiële en Economische Zaken of de onderhandelingen met het College van Bestuur. Bij het opzetten van nieuwe projecten onderzoekt Bas de financiële haalbaarheid. Hij is echter geen penningmeester. Voor die taken hebben we de beschikking over een boekhouder die de administratieve kant van de financiën op haar neemt. Daarnaast houdt Bas bezig met de financiën van de sectoren Sport & Cultuur en oefent hij hier inspraak op uit.

Accommodatie

De Student Union heeft de taak een aantal studentengebouwen te beheren (de Pakkerij, de Bastille en het Watersportcomplex). De portefeuillehouder Accommodatie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Ook zorgt Bas ervoor dat de Bastille zich verder ontwikkelt als hét studentengebouw op de campus. Daarnaast verdienen het Watersportcomplex en de Pakkerij ook de nodige aandacht. Daarom is Bas contactpersoon voor de bewoners van deze gebouwen, waardoor de gebruikers de kans krijgen om mee te denken met de invulling die wordt gegeven aan hun eigen gebouw. Daarnaast komen nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld sportaccommodaties ook bij Bas terecht. 

Bedrijfsmanagement

Binnen de portefeuille Bedrijfsmanagement houdt Bas zich met name bezig met de UnionShop, het Atrium en eventuele nieuwe bedrijfsonderdelen die de Student Union aanbiedt. Door Bedrijfsmanagement wordt het voorzieningenniveau op de Universiteit Twente verhoogd. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor alle mensen die gebruik maken van de universiteit.

Bas Zutt

Studie: Electrical Engineering
Actief bij: Audentis et Virtutis, Heerendispuut Yunophiat
Komt uit: Warmenhuizen, Noord-Holland, Nederland
Email: b.zutt@utwente.nl

In de zomer van 2020 heb ik het pittoreske Warmenhuizen in het Westen van Nederland verlaten voor het Oosterse Enschede. Toen ik eenmaal had besloten dat ik Electrical Engineering wilde gaan studeren, viel na meerdere open dagen van diverse universiteiten m’n oog op de UT door de sfeer die er hangt en de rijke campus met zijn vele mogelijkheden om je op meerdere vlakken naast je studie te ontwikkelen.

Na een jaartje onderzocht te hebben wat het Enschede studentenleven mij allemaal te bieden had, sloot ik me in mijn tweede jaar aan bij het DSCC/DJCR ‘Audentis et Virtutis’ waar ik een geweldige groep vrienden heb leren kennen met wie we elke week dinsdag samen komen om een hapje te eten. Snel volgde mijn lidmaatschap bij het prachtige Heerendispuut Yunophiat hierop waar we elke week de maandag met elkaar vieren en onze passies en ambities met elkaar delen. Daarnaast heb ik hier verschillende commissies gedaan en ervaring gekregen op nieuwe vlakken.

Vorig jaar heb ik de commissie TEDx gedaan waar ik de rol van financiën en logistiek heb bekleed en ben ik op een andere manier in aanraking gekomen met de SU. Na het halen van mijn bachelor voor de zomer voelde ik dat het tijd was om mij op een compleet ander vlak dan techniek te gaan ontwikkelen en me te verbreden in een meer ondernemende omgeving.

Hiervoor leek de Student Union mij de ideale organisatie om dit te verwezenlijken. Enerzijds ben je nog volop betrokken in het studentenleven van Enschede. Anderzijds kom je terecht in een functie waarin je te maken krijgt met professionals op allerlei vakgebieden en word je het aanspreekpunt voor vele werknemers. Precies deze combinatie lijkt mij een enorm leerzaam en biedt kansen om je te verbreden in compleet nieuwe werelden.

Aarzel niet mij op bovenstaand e-mailadres te benaderen met vragen en ideeën!