EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go
EN | NL

Portefeuillehouder Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement

Financiën

De portefeuillehouder Financiën draagt zorg voor het financiële beleid van de Student Union. De verantwoordelijkheid is het financieel gezond houden van de organisatie. Daartoe heb je grote invloed op strategische beslissingen die gemaakt moeten worden. Natuurlijk spelen kwartaalcijfers en begrotingen een rol, maar zeker even belangrijk is de inspraak bij de universitaire diensten als Strategie & Beleid en Financiële en Economische Zaken of de onderhandelingen met het College van Bestuur. Bij het opzetten van nieuwe projecten onderzoekt Giel de financiële haalbaarheid. Hij is echter geen penningmeester. Voor die taken hebben we de beschikking over een boekhouder die de administratieve kant van de financiën op haar neemt. Daarnaast houdt Giel zich bezig met de financiën van de sectoren Sport & Cultuur en oefent hij hier inspraak op uit.

Accommodatie

De Student Union heeft de taak een aantal studentengebouwen te beheren (de Pakkerij, de Bastille en het Watersportcomplex). De portefeuillehouder Accommodatie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Ook zorgt Giel ervoor dat de Bastille zich verder ontwikkelt als hét studentengebouw op de campus. Daarnaast verdienen het Watersportcomplex en de Pakkerij ook de nodige aandacht. Daarom is Giel contactpersoon voor de bewoners van deze gebouwen, waardoor de gebruikers de kans krijgen om mee te denken met de invulling die wordt gegeven aan hun eigen gebouw. Daarnaast komen nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld sportaccommodaties ook bij Giel terecht. 

Bedrijfsmanagement

Binnen de portefeuille Bedrijfsmanagement houdt Giel zich met name bezig met de UnionShop, het Atrium en eventuele nieuwe bedrijfsonderdelen die de Student Union aanbiedt. Door Bedrijfsmanagement wordt het voorzieningenniveau op de Universiteit Twente verhoogd. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor alle mensen die gebruik maken van de universiteit.

OVER giel van weezel

Studie: Technische bedrijfskunde, Technische geneeskunde

Actief bij: Audentis, Yunophiat, slot Bommelstein

Komt uit: Aalst-Waalre

E-mail: g.j.w.vanweezel@utwente.nl

Ik begon mijn studie hier in Enschede in september 2016. Na een tussenjaar, waarin ik de wereld rondreisde en me oriënteerde op verschillende universiteiten, besloot ik dat ik Technische Geneeskunde ging studeren aan de Universiteit Twente. Ik dacht dat ik alles al wist wat de wereld te bieden had. Aangekomen in Enschede veranderde mijn kijk op de wereld snel.

 Tijdens de Kick-In op de UT leerde ik dat ik nog niet alle mogelijkheden van het studentenleven kende. Ik was onder de indruk door de enorme hoeveelheid activismogelijkheden die de universiteit biedt!

Ik wist dat ik een van die actieve studenten wilde worden. Ik besloot me aan te sluiten bij studentenvereniging Audentis, ik verhuisde naar een zeer actief studentenhuis en ik werd lid van het herendispuut Yunophiat. Dit bleek slechts het begin te zijn.

Kijk, activisme begint wanneer je geïnteresseerd raakt in andere dingen dan alleen studeren. Hoe actief je wilt worden, is geheel aan jezelf. Het begint door lid te worden van een van onze verenigingen. Dat deed ik precies en ik raakte al snel geïnteresseerd om lid te worden van commissies en mijn vaardigheden aan te bieden voor mijn verenigingen.

Gedurende de eerste drie jaar werd ik langzamerhand een relatief actieve student. Na het afronden van mijn bachelor Technische Geneeskunde besloot ik dat Technische Geneeskunde voor mij niet het toekomstperspectief bood dat ik leuk vond voor mezelf. Daarom ben ik van studie gewisseld en ben ik nu bezig met een masteropleiding Industrial Engineering and Management. Mijn persoonlijke ambities zijn in de loop der jaren veranderd. Ik kwam hier als student die patiënten wilde helpen. Maar het leven van de droom in Enschede heeft me geleerd om naar de sterren te streven. Ik ben van studie veranderd, niet omdat ik niet geïnteresseerd ben in het helpen van mensen, ik mik nu gewoon hoger. Door een carrière in Health Care Technology Management, het specifieke masterprogramma waar ik in zit, kan ik uiteindelijk mensen op nog grotere schaal helpen.

Ik ben altijd bezig om mezelf te verbeteren en mijn doelen veilig te stellen. Ik heb hoge ambities en daarom ben ik lid geworden van de Student Union. Als ik voor moeilijke problemen sta, verdubbel ik in plaats van achteruit te gaan. Ik ben van plan dit dit jaar in de praktijk te brengen. We hebben een geweldig bestuur dat alle uitdagingen aankan en waarmee we het studentenleven voor iedereen in Enschede kunnen verbeteren. Uiteindelijk wil ik dat anderen net zoveel van hun tudentenleven geniet als ik!