EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go Buddy
EN | NL

Portefeuillehouder Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement

Financiën

De portefeuillehouder Financiën draagt zorg voor het financiële beleid van de Student Union. De verantwoordelijkheid is het financieel gezond houden van de organisatie. Daartoe heb je grote invloed op strategische beslissingen die gemaakt moeten worden. Natuurlijk spelen kwartaalcijfers en begrotingen een rol, maar zeker even belangrijk is de inspraak bij de universitaire diensten als Strategie & Beleid en Financiële en Economische Zaken of de onderhandelingen met het College van Bestuur. Bij het opzetten van nieuwe projecten onderzoekt Coen de financiële haalbaarheid. Hij is echter geen penningmeester. Voor die taken hebben we de beschikking over een boekhouder die de administratieve kant van de financiën op haar neemt. Daarnaast houdt Coen zich bezig met de financiën van de sectoren Sport & Cultuur en oefent hij hier inspraak op uit.

Accommodatie

De Student Union heeft de taak een aantal studentengebouwen te beheren (de Pakkerij, de Bastille en het Watersportcomplex). De portefeuillehouder Accommodatie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Ook zorgt Coen ervoor dat de Bastille zich verder ontwikkelt als hét studentengebouw op de campus. Daarnaast verdienen het Watersportcomplex en de Pakkerij ook de nodige aandacht. Daarom is Coen contactpersoon voor de bewoners van deze gebouwen, waardoor de gebruikers de kans krijgen om mee te denken met de invulling die wordt gegeven aan hun eigen gebouw. Daarnaast komen nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld sportaccommodaties ook bij Coen terecht. 

Bedrijfsmanagement

Binnen de portefeuille Bedrijfsmanagement houdt Coen zich met name bezig met de UnionShop, het Atrium en eventuele nieuwe bedrijfsonderdelen die de Student Union aanbiedt. Door Bedrijfsmanagement wordt het voorzieningenniveau op de Universiteit Twente verhoogd. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor alle mensen die gebruik maken van de universiteit.

Over Coen van Orlé

Studie: International Business Administration
Actief bij: Audentis
Komt uit: Muiderberg
E-mail: c.p.w.vanorle@utwente.nl

Zo eigenwijs dat ik ben, heb ik drie jaar geleden de keuze gemaakt om als enige van mijn middelbare school in Enschede te gaan studeren. Een universiteit van niks, werd er gezegd, maar ik wist wel beter. Mijzelf ontwikkelen naast mijn studie was waar ik naar op zoek was, en dat is precies wat de Universiteit Twente te bieden heeft. Daarom besloot ik om van het kleine dorpje Muiderberg, waar ik opgegroeid ben, te gaan verhuizen naar het verre oosten, Enschede.

Toen ik in Enschede kwam, vlogen alle activismemogelijkheden en leuke activiteiten mij om de oren. Tijdens de Kick-In merkte ik snel dat ik mij wilde aansluiten bij een studentenvereniging. Actieve studenten trokken mij aan, ik liep mee met de doegroep van Taste en werd lid van Audentis. Ik verhuisde naar een actief verenigingshuis, werd lid van een jaarclub en later dat jaar werd ik onderdeel van een verenigingsdispuut. Ik kwam erachter dat ik erg actief wilde worden in mijn studententijd en merkte dat ik mij in wilde zetten in verschillende commissies.

Toen ik mij oriënteerde voor een studie, had ik nog geen idee wat ik later wilde worden. Daarom besloot ik om een brede studie te kiezen die aansloot bij mijn vakkenpakket van de middelbare school, technische bedrijfskunde. Al snel merkte ik dat deze studie nog steeds te breed voor mij was, en besloot ik om IBA te gaan studeren. Eerst moest ik even wennen aan de studiewisseling, omdat ik opeens statistiek ging volgen in plaats van calculus. Mijn persoonlijke ambities veranderden en deze nieuwe vakken gingen mij goed af, ook de financiële vakken. Ik merkte dat ik eigenlijk best geïnteresseerd was in het financiële aspect van bedrijven, maar had daarvoor nooit iets van financiële kennis opgedaan.

Afgelopen jaar ging ik mij oriënteren op een bestuursjaar. Toen ik hoorde over de Student Union, kwam ik er al snel achter dat dit de ultieme kans was om mijn nieuwe financiële interesses in de praktijk te brengen. Daarnaast spreekt het mij enorm aan om ook andere studenten te stimuleren voor een geweldige studententijd, en het kenbaar maken van alle mogelijkheden dat het studentenleven in Enschede te bieden heeft. Uiteindelijk wil ik dat iedereen zo veel mogelijk uit zijn studentenleven kan halen en er net zo veel van kan genieten als ik!

Ik kijk heel erg uit naar komend jaar en ik hoop dat we alle studenten van de universiteit weer het échte studentenleven kunnen laten proeven. De coronamaatregelen zullen steeds meer gaan afnemen en hopelijk wordt het weer zoals vanouds. Schroom vooral niet om jouw initiatieven of ideeën met ons te delen, want wij staan overal voor open! Neem vooral contact met mij op!