EN|NL

Portefeuillehouder Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement

Financiën

De portefeuillehouder Financiën draagt zorg voor het financiële beleid van de Student Union. De verantwoordelijkheid is het financieel gezond houden van de organisatie. Daartoe heb je grote invloed op strategische beslissingen die gemaakt moeten worden. Natuurlijk spelen kwartaalcijfers en begrotingen een rol, maar zeker even belangrijk is de inspraak bij de universitaire diensten als Strategie & Beleid en Financiële en Economische Zaken of de onderhandelingen met het College van Bestuur. Bij het opzetten van nieuwe projecten onderzoekt Harro de financiële haalbaarheid. Hij is echter geen penningmeester. Voor die taken hebben we de beschikking over een boekhouder die de administratieve kant van de financiën op haar neemt. Daarnaast houdt Harro bezig met de financiën van de sectoren Sport & Cultuur en oefent hij hier inspraak op uit.

Accommodatie

De Student Union heeft de taak een aantal studentengebouwen te beheren (de Pakkerij, de Bastille en het Watersportcomplex). De portefeuillehouder Accommodatie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Ook zorgt Harro ervoor dat de Bastille zich verder ontwikkelt als hét studentengebouw op de campus. Daarnaast verdienen het Watersportcomplex en de Pakkerij ook de nodige aandacht. Daarom is Harro contactpersoon voor de bewoners van deze gebouwen, waardoor de gebruikers de kans krijgen om mee te denken met de invulling die wordt gegeven aan hun eigen gebouw. Daarnaast komen nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld sportaccommodaties ook bij Harro terecht. 

Bedrijfsmanagement

Binnen de portefeuille Bedrijfsmanagement houdt Harro zich met name bezig met de UnionShop, het Atrium en eventuele nieuwe bedrijfsonderdelen die de Student Union aanbiedt. Door Bedrijfsmanagement wordt het voorzieningenniveau op de Universiteit Twente verhoogd. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor alle mensen die gebruik maken van de universiteit.

Harro Beens

Studie: Applied Physics
Actief bij: C.S.V. Alpha, Herendispuut 'O Tempora, O Mores'
Komt uit: Sappemeer, Groningen, Nederland
Email: h.beens@utwente.nl

In 2017 ben ik neergestreken in het verre Enschede. Afkomstig uit het dorp Sappemeer in Groningen, was ik toch wel een uitzondering om voor de UT te kiezen. Hoewel ik deze beslissing op de valreep had genomen, besloot ik juist daarom er vol voor te gaan en alles uit mijn tijd als student te halen. Het bleek dat alleen dat stukje initiatief nodig was en nog steeds is. The UT biedt alle mogelijke en onmogelijke richtingen om je als student te ontwikkelen; het enige wat je hoeft te doen is te kiezen en er vol voor te gaan!

Zelf werd ik al snel actief bij studentenvereniging C.S.V. Alpha. Hier zet ik me al jarenlang in voor de vereniging in het vervullen van commissies: van kroegbestuur tot (christelijke) vorming en van gala’s tot de raad van advies! Naast de vele groepjes, clubjes waar ik actief in ben (geweest), ben ik ook toegetreden als lid tot Herendispuut ‘O Tempora, O Mores’. Het is een groep fantastische heren en ontzettend hechte vrienden, waar één ding ons kenmerkt: de liefde voor en het activisme in het Enschedese studentenleven!

Ondertussen is mijn activisme in, en enthousiasme voor, het studentenleven niet afgenomen en daarom ben ik altijd op zoek naar kansen om daaraan een nieuwe impuls te geven. Student Union ken ik uiteraard al langer, zij het via De Pakkerij als sociëteitsbestuurder, via De Bastille als student of via een dispuutsgenootje.

Ik zie dan ook Student Union als een organisatie waarin het beste van twee werelden samenkomt: enerzijds sta je met een been in de wereld van de student en anderzijds sta je met een been in de wereld van de professionele werknemer. Tegelijkertijd verlies je niet de affiniteit met wat je in de eerste plaats zo enthousiasmeerde: student zijn. Komend jaar hoop ik in mijn rol als bestuurder van Student Union terug te kunnen geven aan het Enschedese studenteleven en zo een positieve impact te maken.

Schroom niet om me te benaderen met je vragen en ideeën!