EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go Buddy
EN | NL

Voorzitter, portefeuillehouder Strategie & Beleid, Personeel & organisatie 

Koen is als voorzitter het algemene aanspreekpunt voor de Student Union. Verschillende ideeën en kritiek worden via hem vervolgens doorgespeeld naar de juiste personen. Naast het voorzitterschap beheert hij de portefeuilles Personeel & Organisatie en Strategie & Beleid. Vanuit de portefeuille Personeel & Organisatie werkt hij aan de constante verbetering van het personeelsbeleid van de Student Union Community. Niet alleen focust hij zich op dit beleid, hij kan ook als vertrouwenspersoon worden gezien voor elke medewerker, bestuurder of commissielid die aan de slag is binnen onze organisatie. In samenwerking met onze Office Manager zorgt hij ervoor dat de gehele Student Union Community het werk goed en prettig kan uitvoeren. Ook houdt hij zich bezig met organisatorische structuur van de Student Union.

Binnen de portefeuille Strategie & Beleid is zijn hoofdtaak het maken van de vertaalslag van visies en strategieën naar beslissingen die het bestuur neemt voor het langetermijnbeleid. De voorzitter is wat betreft hoofdlijnen bekend met de verschillende bestuursportefeuilles.