EN|NL

De Pakkerij

De naam 'De Pakkerij' stamt uit de tijd dat het gebouw nog eigendom was van de textielfabrikant Van Heek die het als pakhuis gebruikte, in de volksmond 'de pakkerie' geheten. Tegenwoordig doet het gebouw ook zijn naam eer aan door te functioneren als pakkerij voor vier studentenverenigingen: AEGEE-Enschede, Alpha, Audentis en Taste. Het gebouw is gelegen aan de Oude Markt, hartje centrum, waar het op donderdagavond een drukte van belang en een bruisende kolk van gezelligheid is.

Sinds de oprichting van de Student Union is De Pakkerij een Uniongebouw. Het gebouw heeft sinds die tijd ook zijn eigen beheerderscommissie, de Beheercommissie Pakkerij (BCP). Een ieder die zich in de Pakkerij begeeft, heeft indirect te maken met de BCP.

Beheercommissie Pakkerij

De Beheercommissie Pakkerij is samengesteld uit leden van de sociëteitsbesturen van alle Pakkerijverenigingen. De beheercommissie bevat één sociëteitsbestuurder van elke vereniging, een Facilitair Teamleider van het Facilitair Bedrijf van de Universiteit Twente, de portefeuillehouder Accommodatie van de Student Union en een coördinator ARBO en Hoofd Bedrijfshulpverlening van de Universiteit Twente. De Facilitair Teamleider en de coördinator staan garant voor de continuïteit binnen de beheerscommissie en brengen advies uit aan de overige beheerscommissieleden. De Facilitair Teamleider en coördinator zijn niet stemgerechtigd bij beslissingen.

Globaal gezien heeft de BCP een drietal bezigheden. Ten eerste is de BCP door de Student Union belast met de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de veiligheid in de gehele Pakkerij, de organisatie van bedrijfshulpverleners (BHV'ers) valt hier ook onder. Ten tweede behandelt de BCP zaken die betrekking hebben op alle sociëteiten, zoals een Unionfeest of de bewegwijzering in de Pakkerij. Ten derde bespreekt de BCP problemen binnen of tussen de verscheidene sociëteiten. Voor informatie, mail naar bcp-l@onzekroeg.nl.