EN|NL
FOBOS acitivsmebeurzen

Wat is fobos?

Bekijk ook het filmpje bovenaan deze pagina in de header!

FOBOS staat voor Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat je een beurs kan ontvangen wanneer je studievertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden. Binnen FOBOS zijn vier soorten beurzen, namelijk de top-level sport, top-level cultuur, overmacht en activisme beurzen.  Vanuit de Student Union zijn wij verantwoordelijk voor de beurzen in de categorie activisme. Informatie over alle vier de soorten beurzen is te vinden op de UT website.

Activismebeurzen

De UT faciliteert bestuurs- en commissie werk in de vorm van activisme beurzen. Als Student Union zijn wij verantwoordelijk  voor de beurzen in de categorie activisme. De activisme beurzen zijn in 6 categorieën verdeeld:

VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor een beurs voor activisme, moeten studenten voldoen aan de voorwaarden van de regeling voor beurzen voor activisme in het FOBOS-beleid. Dit zal door de griffie worden gecontroleerd. Overgebleven activismefinanciering van een student die niet voldoet aan de voorwaarden van de activismefinancieringsregeling kan niet opnieuw worden toegekend. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op de erkende periode, beurzen voor pre-masterstudenten en eerstejaars bachelorstudenten, de hoogte van een beurs, het behalen van studiepunten, en de duur van de financiële support. Hieronder vindt u een FOBOS-informatiedocument met informatie over deze eisen. Dit is ook opgenomen in het beleid van FOBOS. Controleer deze vereisten voor de start van je bestuursjaar om niet voor verrassingen te komen staan bij de aanvraag!

Proces voor aanvraag

Activismebeurzen kunnen per kalenderjaar worden aangevraagd omdat het financiële jaar van de UT loopt van januari tot december loopt. In de actieve periode van de student kan maximaal 1 beurs per maand worden toegekend. Dit betekent dat beurzen alleen aan een student kunnen worden uitgekeerd in de exacte maanden dat de student actief was. Wanneer je activisme-activiteiten doorlopend zijn in kalenderjaren, moet je in januari 2024 beurzen aanvragen voor de maanden die je nu in 2023 actief was, en in januari 2025 voor de actieve maanden in het kalenderjaar 2023.

De aanvraagprocedure voor activismebeurzen is afhankelijk van de categorie. Het beleid voor de eerste vier categorieën wordt elke twee jaar herzien. Dit beleid bepaalt hoeveel subsidies per sector kan worden verdeeld.

De activismebeurzen voor categorie 5 worden door de SU in overleg met de koepels verdeeld. Meer informatie over de aanvraagprocedure voor activismebeurzen voor ondernemende studenten (categorie 6) kun je hier vinden. 

Reglement

Een overzicht van de FOBOS regelementen in 2020-2021 en in 2022-2023 inclusief een overzicht van organisaties die in aanmerking komen voor subsidie vindt u in onderstaande documenten. Daarnaast vindt u in het document ‘Informatiedocument FOBOS ’ meer informatie over de voorwaarden om beurzen te ontvangen. Voor meer informatie over de activismebeurs (aanvraag) kun je ook op deze webpagina terecht.