EN | NL
student-union kamersite unioncard Union Deals unionshop createtomorrow tedex Eco Challenge Give it a go Buddy
EN | NL

more than a degree

Het More Than A Degree programma van de Student Union faciliteert en stimuleert studenten om non-curriculaire competenties te ontwikkelen. Denk hierbij aan competenties zoals visie, leiderschap en verantwoording. 

Elke student die betrokken is bij het studenten leven van Enschede is, vaak zonder het zelf te weten, bezig met het More Than A Degree programma. Het programma kan worden ingedeeld in vier fases, die hieronder te zien zijn. Elke fase geeft ruimte voor de ontwikkeling van competenties, welke hier zijn beschreven. 

  1. Verenigingslid
  2. Klein activisme 
  3. Groot activisme 
  4. Activisme ambassadeur 

Faciliteer More Than A Degree

De Student Union faciliteert in verschillende fases de competentieontwikkeling voor studenten. Zo kan je als student altijd gebruik maken van de trainingen van de Student Union Afternoon Sessions, ongeacht van de fase van het More Than A Degree programma waarin je je bevind. 

Het groot activisme heeft speciale aandacht binnen de Student Union via het Board Improvement Program. Dit programma bestaat uit een besturendag, trainingsmaand, bestuurstraining, verenigingenweekend, activisme-erkenning en de talentpool. Meer informatie hierover is te vinden op de webpagina van het Board Improvement Program.  Belangrijk om te weten is dat de functiespecifieke trainingen van de trainingsmaand open zijn voor alle studenten. 

De Universiteit Twente rijkt in samenwerking met de Student Union financiële ondersteuning uit voor verscheidene vormen van activisme. 

Board Improvement Program
Activismebeurzen

stimuleer more than a degree

Om competentieontwikkeling buiten het curriculum te stimuleren promoot en informeert de Student Union over het studentactivisme. Zo is er op onze webpagina over activisme informatie over bijvoorbeeld het belang van activisme en een ouderbrocure.

More Than A Degree wordt ook gepromoot met activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de activismemarkt, welke elk jaar wordt georganiseerd in het voorjaar. Dit is een uiterst geschikte mogelijkheid om je te oriënteren en informeren over groot activisme. 

Ook onderstreept de Student Union het belang van en de waardering voor activisme op de More Than A Degree Awardshow. Hier worden elk jaar de studenten die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd voor de Enschedese studentencultuur in het zonnetje gezet. 

Informatie over Activisme
MTAD - Info Market
More Than A Degree Awards