EN|NL

Activisme monitor

De activismemonitor is een hulpmiddel om jaarlijks de studentenactiviteiten in Enschede in kaart te brengen. De resultaten van deze monitor vind je op deze pagina.

Resultaten 2021

In 2021 is de Activisme Monitor volledig herzien. In eerdere jaren werd er een verslag gepubliceerd door de Student Union gebaseerd op de resultaten van het survey. Dit jaar is de activisme monitor veranderd in een interactief dashboard dat jij kan gebruiken! Dit dashboard, gemaakt door PIP Advice, maakt het mogelijk om zelf de resultaten van de vele onderwerpen te bekijken en zelf filters toe te voegen om beter te kijken naar de verschillende sectoren.

Deze editie van de Activisme Monitor is ingevuld door 73 verenigingen, wat een kleine daling is vergeleken met vorig jaar, maar dit resulteert alsnog in genoeg data om een goed beeld te krijgen van het huidige studentenactivisme in Enschede en om interessante conclusies te kunnen trekken.

Uit de resultaten van de Activisme Monitor wordt het duidelijk dat de verhouding van actieve studenten binnen de verenigingen stabiel is gebleven. Momenteel worden commissies voornamelijk gevuld door derdejaars of oudere studenten, hoewel deze verhouding significant verschilt binnen de verschillende sectoren. De meeste verenigingen stellen dat er geen significante invloed was van Covid-19 op het activisme binnen de vereniging, hoewel de studieverenigingen de meest negatieve impact hebben gehad van Covid-19 op het activisme.

Maar hoe zijn deze conclusies relevant voor jou als vereniging? Bekijk de algemene resultaten en vergelijk deze met je eigen vereniging. Door dit te doen, kan het zijn dat je bepaalde resultaten tegenkomt die voor jou opvallen, waarin jullie als organisatie afwijken van de algemene resultaten. Kijk of je advies kunt krijgen van andere organisaties of misschien ook advies kunt geven aan andere organisaties. Door dit te doen, hopen we dat we allemaal de actieve studentengemeenschap nog beter kunnen maken! Houd er rekening mee dat alle organisaties individuele doelen en kenmerken hebben, dus verschillen betekenen niet direct dat er iets moet worden veranderd.