Home » Ik ben geen student » Wat is de Student Union?

Wat is de Student Union?

De Student Union (SU) is door het College van Bestuur beleidsverantwoordelijk gesteld op het gebied van sport- en cultuurvoorzieningen en voorzieningen in de leefomgeving van studenten, evenals het beleid op het gebied van het studentondernemerschap. Ruim 100 studentenorganisaties, ook wel Uniondeelnemers genoemd, van de Universiteit Twente zijn bij de SU aangesloten. Het unieke concept van de Student Union is dat studenten zélf bepalen wat er gebeurt op het gebied van studentenactiviteiten en studentenvoorzieningen. Het bestuur, dat volledig uit studenten bestaat, zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk activiteiten vóór en dóór studenten ontplooid en voltooid kunnen worden. 

Wat doet de SU voor de studenten?

De Student Union is een organisatie die in nauw contact staat met allerlei partijen, van de kleinste vereniging op de UT tot de gemeente Enschede en de Landelijke Studenten Vakbond. Door middel van uiteenlopende samenwerkingsverbanden ondersteunt de SU verenigingen en wordt er geprobeerd zoveel mogelijk kansen voor individuele studenten te creëren. 

De SU stimuleert en faciliteert alle studenten om actief te worden naast de studie. Door middel van voorlichtingen probeert de SU bewustzijn te creëren van welke vormen van activisme er mogelijk zijn op de UT. Daarnaast biedt de SU zelf ook mogelijkheden om actief te worden: 

De SU stimuleert daar bij ook het opstarten van een bedrijf, bijvoorbeeld door het vinden van de juiste contacten of een goedkope bedrijfsruimte maar ook financiële ondersteuning middels subsidies. 

De SU probeert haar achterban te betrekken bij de besluitvorming door diverse inspraakmomenten te organiseren. Voorbeelden zijn het Student Union Forum (SUF) en de deelnemersraadvergaderingen. Daarnaast bied de SU de volgende faciliteiten aan: