EN | NL
EN | NL

Portefeuillehouder Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement

Financiën

De portefeuillehouder Financiën draagt zorg voor het financiële beleid van de Student Union. De verantwoordelijkheid is het financieel gezond houden van de organisatie. Daartoe heb je grote invloed op strategische beslissingen die gemaakt moeten worden. Natuurlijk spelen kwartaalcijfers en begrotingen een rol, maar zeker even belangrijk is de inspraak bij de universitaire diensten als Strategie & Beleid en Financiële en Economische Zaken of de onderhandelingen met het College van Bestuur. Bij het opzetten van nieuwe projecten onderzoekt Arthur de financiële haalbaarheid. Hij is echter geen penningmeester. Voor die taken hebben we de beschikking over een boekhouder die de administratieve kant van de financiën op haar neemt. Daarnaast houdt Arthur zich bezig met de financiën van de sectoren Sport & Cultuur en oefent hij hier inspraak op uit.

Accommodatie

De Student Union heeft de taak een aantal studentengebouwen te beheren (de Pakkerij, de Bastille en het Watersportcomplex). De portefeuillehouder Accommodatie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Ook zorgt Arthur ervoor dat de Bastille zich verder ontwikkelt als hét studentengebouw op de campus. Daarnaast verdienen het Watersportcomplex en de Pakkerij ook de nodige aandacht. Daarom is Arthur contactpersoon voor de bewoners van deze gebouwen, waardoor de gebruikers de kans krijgen om mee te denken met de invulling die wordt gegeven aan hun eigen gebouw. Daarnaast komen nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld sportaccommodaties ook bij Arthur terecht. 

Bedrijfsmanagement

Binnen de portefeuille Bedrijfsmanagement houdt Arthur zich met name bezig met de UnionShop, het Atrium en eventuele nieuwe bedrijfsonderdelen die de Student Union aanbiedt. Door Bedrijfsmanagement wordt het voorzieningenniveau op de Universiteit Twente verhoogd. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor alle mensen die gebruik maken van de universiteit.


OVER ARTHUR DE LANGE

Studie: Biomedische Technologie
Actief geweest bij: S.V. Paradoks, D.R.V. Euros, Divide et Medica en Pre-U
Komt uit: Zutphen
E-mail: a.delange[at]utwente.nl

Hoi, ik ben Arthur de Lange, 22 jaar oud en geboren en getogen in de mooie stad Zutphen, in Gelderland. Aankomend jaar ga ik invulling geven aan de portefeuille Financiën, Accommodatie en Bedrijfsmanagement. In 2015 ben ik met veel enthousiasme begonnen met de studie BMT, hier aan de UT. Tegelijk ben ik op de campus gaan wonen, waar ik met zeven anderen met veel plezier woon. Al vanaf het begin sprak activisme mij erg aan en ging ik al snel commissies doen bij S.V. Paradoks en D.R.V. Euros. Ook begon toen na een half jaar mijn tijd bij het gezellige onafhankelijke dispuut, Divide et Medica. Ik wilde vanaf minuut één gelijk het meeste uit mijn studententijd halen, en die gedachte is niet verandert. In de loop van mijn laatste Bachelorjaar,  heel wat commissiewerk en baantjes verder, begon het idee bij mij op te komen om iets anders te gaan doen. Aangezien het activisme mij tot nu toe goed beviel, wilde ik hier meer mee gaan doen en ging ik op zoek. Al vrij snel kwam de Student Union op mijn radar en een jaar later ben ik nu bestuurder geworden! In dit jaar hoop ik hier veel te leren maar voornamelijk kijk ik er naar uit om mij maximaal in te kunnen zetten voor alle studenten van de UT.