EN | NL
EN | NL
Home » Activisme

Activisme

Eén van de pijlers van de SU is het studentenactivisme bevorderen. De SU rekend verschillende bezigheden onder de noemer activisme, zoals vrijwiligerswerk voor een vereniging of het opzetten van je eigen bedrijf. Deze bezigheden hebben als overeenkomst dat ze zorgen voor competentie ontwikkeling. 

Aanbod

Op de UT zijn er talrijke verenigingen en stichtingen die het mogelijk maken om actief te zijn. Maar je kan natuurlijk ook gaan ondernemen. Maar studentenbijbanen kunnen natuurlijk ook bijdragen aan competentie ontwikkelingen, meer informatie over studentenbijbanen is hier te vinden.  

MORE THAN A DEGREE

Het More Than A Degree programma van de SU faciliteert en stimuleert studenten om non-ciriculaire competenties te ontwikkelen. Denk hierbij aan competenties zoals visie, leiderschap en verantwoording. Meer hierover is te vinden op de webpagina van More Than A Degree. 


More Than A Degree
Activisme Beurzen
Belang van activisme
Studeren en Activisme
Studentenbijbaan
Wat krijg je ervoor terug
Ouderbrochure